Общината > ТранспортПринтирай

Разписание на автобусите, тръгващи от Автогара Дупница

Тел. за информация: автогара Дупница 0701/4-08-54
Тел за информация ж.п гара Дупница: 0701/218-366

Дупница-София
5.50,6.50,7.20,7.50,8.50,9.30,9.50,10.50,11.20,12.50,13.50,14.50,15.50,16.50,17.50,18.50,19.50


Дупница-Рилски манастир
6.40,14.15


Дупница-Пловдив
7.30, 15.05


Дупница-Самоков
7.30, 9.20, 15.05,17.00


Дупница-Благоевград
6.30, 8.10, 8.20, 10.45, 12.00, 14.00, 15.20, 17.10


Дупница-Сандански
8.20