НовиниПринтирай

Съобщения до заинтересованите лица,на които са издадени актове за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

Съобщение до „ СОЛАРИС СОФИЯ" ЕООД


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
"Соларис София" ЕООД с БУЛСТАТ 175224878 и адрес: гр.Сапарева баня, ул."Пчела" № 12, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1008-1/21.06.2016 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до „САБА ДИВЕЛЪПМЪНСТ" ООД


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
"Саба Дивелъпмънс" ООД с БУЛСТАТ 175219475 и адрес: гр.София, „ул.Проф.док.Г. Павлов" № 29, вх.А, ет.4, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1024-1 / 21.06.2016 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до"МАКСИМА ЛИМИД - БРИТАНСКИ ВИРЖИНСКИ ОСТРОВИ"


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
"Максима Лимид - Британски Виржински острови" с БУЛСТАТ 109574289 и адрес: с.Ресилово , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък върху недвижими имоти и такса битови отпадъци № 001-8-1/ 26.05.2016 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до „БАХАР ПРОПЪРТИС" ЕООД


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
"Бахар Пропартис" ООД с БУЛСТАТ 175231328 и адрес: гр.София, „ул.Козяк" № 21А, , ет.4, ап.8, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 4-1 / 17.05.2016 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.