НовиниПринтирай

Съобщения до заинтересованите лица,на които са издадени актове за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

Съобщение до „ВЮВ ИНТЕРНЕЙШЕНЪЛ ПРОЖЕКТ"


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
"Вюв Интернейшенъл Прожект" с БУЛСТАТ 131452428 и адрес: гр.София, ул.Крум Попов №.16, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1312-1 /01.11.2016 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до РАДМИЛА ИВАНОВА ДЮЛГЕРОВА - ХРИСТОВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Радмила Иванова Дюлгерова - Христова с адрес: с.Ресилово, ул. Хан Крум № 25 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1302-1/ 25.10.2016 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до СИЛВИЯ СТЕФАНОВА ГИЗДОВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Силвия Стефанова Гиздова с адрес: гр.Дупница, ул. Страхил Войвода № 21 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1299-1 / 25.10.2016 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

Съобщение до МАРИЯНА СТЕФАНОВА НИКОЛОВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Марияна Стефанова Николова с адрес: гр.София, ул. Димитър Хаджикоцев № 11, ет.3, ап.4 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1298-1 / 25.10.2016 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до АСЕН СТЕФАНОВ ПОПОВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Асен Стефанов Попов с адрес: гр.София, ул."Хемус" № 62, вх.Б ,ет.5 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1297-1 / 25.10.2016 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до РАДОСЛАВ КИРИЛОВ КОСОВСКИ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Радослав Кирилов Косовски с адрес: гр.Сапарева баня, ул. „Гео Милев" № 2 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1292-1 / 25.10.2016 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до СТЕФКА ИВАНОВА ЗАШЕВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Стефка Иванова Зашева с адрес: гр.Дупница, жк. „Дупница" бл.4, вх.Б, ет. 4, ап.22 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1286-1 / 25.10.2016 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до МЕТОДИ ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Методи Димитров Йорданов с адрес: гр.Радомир, жк.."Мечта" бл.5, ет.1, ап.2 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1277-1 / 21.10.2016 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до ГЕОРГИ ТОДОРОВ БЕСЛЕМЕВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Георги Тодоров Беслемев с адрес: с.Овчарци, ул."Никола Вапцаров № 9 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1276-1/ 21.10.2016 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до ГАЛИНА ЙОРДАНОВА ДИМИТРОВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Галина Йорданова Димитрова с адрес: с.Самораново, ул."Христо Ботев" № 1, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1272-1/ 17.10.2016 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ ДАСКАЛОВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Венцислав Йорданов Даскалов с адрес: с.Войводиново, ул. Волга № 3, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1271-1 / 17.10.2016 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.