НовиниПринтирай

Съобщения до заинтересованите лица,на които са издадени актове за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци

Съобщение до ИВО ДИЧЕВ ДИЧЕВ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на: Иво Дичев Дичев с адрес: гр.София, жк."Бъкстон" № 15, вх.Д, ап.5,ет.3, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1098-1 / 14.07.2016 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до ЮЛИЯ МЕТОДИЕВА ЦЕНЕВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Юлия Методиева Ценева с адрес: гр.София, жк.Красна поляна 3-та част , бл.329,вх.Г, ет.8, ап.150 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1087-1/ 14.07.2016 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА ПОПОВА


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Цветанка Йорданова Попова с адрес: гр.Сапарева баня, ул.Липа № 3, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1153-1 / 04.08.2016 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до КАЛИНКА ВАСИЛЕВА ПОПОВА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Калинка Василева Попова с адрес: гр Дупница, ул."Хисара" № 11 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1149-1/ 04.08.2016 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до ГЕОРГИ ЦАНКОВ ЦАНЕВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Георги Цанков Цанев с адрес: грГаброво, ул."Черни Лом" № 2 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1330-1 / 08.11.2016 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Съобщение до ИВАЙЛО ЙОРДАНОВ НЕДЯЛКОВ


На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Ивайло Йорданов Недялков с адрес: с.Сапарево, ул."Струма" № 8 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък върху превозните средства № 1326-1 / 08.11.2016 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Съобщение до СЛАВКА ЕМИЛОВА СТОИЛОВА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Славка Емилова Стоилова с адрес: гр. Перник, ул."Калоян" № 16 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци
№ 1325-1 / 08.11.2016 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК


Съобщение до АНИТА ИЛЧЕВА ПАЧАРЪЗОВА

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Анита Илчева Пачаръзова с адрес: гр.Перник, ул."Младен Стоянов" № 2А, вх. Д, ет.7, ап. 94 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1323 -1 / 08.11.2016 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК


Съобщение до „ДАРИ - КАР" ЕООД

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
"Дари - Кар" ЕООД с БУЛСТАТ 109610550 и адрес: с.Сапарево, ул."Струма" № 8 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък върху превозните средства № 1316- 2 / 01.11.2016 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК


Съобщение до „ВИЛА ФУТУРА" ЕООД

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
"Вила Футура" ЕООД с БУЛСТАТ 131458370 и адрес: гр.София, ул."Христо Ковачев" № 12 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 1313 -1 / 01.11.2016 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК