Общинска администрация > БюджетПринтирай

Наредба за условията и реда за съставяне на 3 годишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне ,приемане ,изпълнение и отчитане на бюджета на община Сапарева баня

Наредбата е достъпна в прикачения файл.