Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка №Д-344/17.11.2016г. за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня

Докладната е достъпна в прикачения файл.