Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление до засегнатото население за изготвено инвестиционно предложение за строителство на „Второстепенна канализационна мрежа профил 1, профил 2, профил 3 и профил 4”, находящи се по улица „Липа”

           Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население за изготвено инвестиционно предложение за строителство на „Второстепенна канализационна мрежа профил 1, профил 2, профил 3 и профил 4", находящи се по улица с осеви точки, както следва: Профил 1 - улица с осеви точки  314 - 415 - 315 - 316 - 317 - 318 (улица „Липа") по регулационния план на гр.Сапарева баня с идентификатор № 65365.601.855 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; Профил 2 - улица с осеви точки 264 - 323 - 320 (улица „Липа") по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.855 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и улица с осеви точки 320 - 321 (улица „Пчела") по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.861 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; Профил 3 - улица с осеви точки 319 - 320 (улица „Липа") по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.855 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и Профил 4 - улица с осеви точки 411 - 23 - 262 а - 262 - 261 - 260а - 260 - улица „Славяни" по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.814 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложители  Община Сапарева баня.

 

 

          Информацията за гореописаното инвестиционно намерение е изложено за разглеждане в Община Сапарева баня считано от 28.10.2016 година