Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление до засегнатото население за изготвено инвестиционно предложение за строителство на „„Реконструкция на улици „Славяни“, „Липа“ и „Гюрица“ в град Сапарева баня, община Сапарева баня

  Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население за изготвено инвестиционно предложение за строителство на  „„Реконструкция на улици  „Славяни", „Липа" и „Гюрица"  в град Сапарева баня, община Сапарева баня", представляващи улици с осеви точки, както следва: Улица „Славяни" (470,00 метра) - представляваща улица с осеви точки 234 - 253- 254 - 255 - 259а - 259 - 258 - 268 - 260 - 261 - 262 - 262а - 263 - 411 - 264 по регулационния план на гр.Сапарева баня с идентификатор № 65365.601.814 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня; Улица „Липа" (933,08 метра) - представляваща улица с осеви точки 411 - 264 - 323 - 320 - 319 - 318 - 317 - 316 - 315 - 415 а - 314 - 324 - 325 - 326 - 327 - 328 - 329 по  регулационния план на гр.Сапарева баня с идентификатор № 65365.601.855 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и Улица „Гюрица" (185,59 метра) - представляваща улица с осеви точки 262 - 230 по регулационния план на гр.Сапарева баня с идентификатор № 65365.601.822 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложители  Община Сапарева баня.

 

          Информацията за гореописаното инвестиционно намерение е изложено за разглеждане в Община Сапарева баня считано от 29.09.2016 година.