Предстоящи събитияПринтирай

Избори за президент и вицепрезидент на Република България на 6 ноември 2016 г.

Обявление на Заповед №РД-00-448/15.09.2016г. на кмета на Община Сапарева баня за определяне места за обявяване на избирателните списъци за произвеждане на избори за президент,вицепрeзидент и национален референдум 2016г.


Обявление на Заповед №РД-00-414/09.09.2016г. на кмета на Община Сапарева баня за образуване на 9 избирателни секции на територията на община Сапарева баня за произвеждане на избори за президент,вицепрeзидент и национален референдум 2016г.

 

Oбявление на Заповед № РД - 08 - 464 от 26.09.2016 год. на кмета на Община Сапарева баня за обявяване на избирателни списъци за произвеждане на избори за президент, вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06.11.2016г.

 

Покана за провеждане на консултации за определяне състава на СИК-ве в община Сапарева баня за произвеждане на избори за президент, вицепрезидент на републиката и национален референдум

 

Избирателен списък за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г.

 

Избирателен списък за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.

 

Обявление на Заповед №РД-08-470/28.09.2016г. год. на кмета на Община Сапарева баня за определяне на безвъзмездни помещения на територията на общината за провеждане на обсъждания по въпроси на Националния референдум на 06.11.2016г.

 

Обявление на Заповед №РД-08-469/28.09.2016г. на кмета на Община Сапарева баня за определяне избирателна секция за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването -избори 06.11.2016г.

 

Обявление на Заповед №РД-08-468/28.09.2016г. на кмета на Община Сапарева баня за определяне на места за поставяне на инф.-разяснителни материали от участниците за провеждането на национален референдум на 06.11.2016г.

 

Обявление на Заповед №РД-08-467/28.09.2016г. на кмета на Община Сапарева баня за определяне на места за поставяне на агитационни материали от кандидатите по време на предизборната кампания от 07.10.2016г. до 04.11.2016г.

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ – 2016 г.


СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 6 ноември 2016 г. (чл. 39, ал. 1 от ИК във вр. с чл. 8, ал. 2 и параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г. (чл.39, ал.1 от ИК)

 

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 13 ноември 2016 г.