Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка №Д-101/12.10.2016г. за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на Община Сапарева баня

Докладната записка е достъпна в прикачения файл.