НовиниПринтирай

Заповед №РД-08- 436/ 13.09. 2016г. на кмета на община Сапарева баня за спечелил публичен търг за извършване на добив и сеч на дървесина в сечище - обект 34,отдел 34- в, 34-з

Заповедта е достъпна в прикачените файлове.