Общинска администрация > БюджетПринтирай

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2016г.

Отчетът е достъпен в прикачения файл.

Прикачени файлове

Отчет (3.78 MB)