Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление за изготвено инвестиционно предложение за строителство на „Къща за настаняване на туристи и външен басейн”, находяща се в поземлен имот с идент.№ 65365.35.10, местност „Валявица”

     Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население за изготвено инвестиционно предложение за строителство на  „Къща за настаняване на туристи и външен басейн”, находяща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.35.10, местност „Валявица” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложители  „ЛАВЪР 2015” ЕООД.

    Информацията за гореописаното инвестиционно намерение е изложено за разглеждане в Община Сапарева баня считано от 29.07.2016 година.