НовиниПринтирай

Съобщения до заинтересованите лица относно издадени Актове за публично общинско вземане на данъци за недвижими имоти, отпадъци и превозни средства

Съобщение до СТОЙЧО ВАСИЛЕВ ТЕРЗИЙСКИ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Стойчо Василев Терзийски, с.Овчарци, ул. Гоце Делчев № 11, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 581 / 15.12.2014 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Публикувано: 07.04.2016г.

Съобщение до СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ ВЕЛЕВ 


 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
 Станимир Георгиев Велев , с.Ресилово, ул.Чавдар Войвода № 7,  че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства  № 488 / 23.09.2014 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Публикувано: 07.04.2016г.

 

Съобщение до СПАСИМИР ГЕОРГИЕВ КЮРЧИЙСКИ

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Спасимир Георгиев Кюрчийски , гр.Сапарева баня, ул. Димитър Чучуганов № 5, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци  и данък върху превозните средства  № 283 / 12.03.2014 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Публикувано: 07.04.2016г.


Съобщение до „ВЪЗРАЖДАНЕ 1” ООД


 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
„Възраждане 1" ООД с БУЛСТАТ 131321140 и седалище и адрес на управление гр.София, район Възраждане, ул."Пиротска" № 3 представлявано от Людмил Дочев Георгиев , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци № 537 / 21.11.2014 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Публикувано: 07.04.2016г.Съобщение до ЕТ „ЙОРДАН ДЖАДЖАРОВ – ОНЕЖЕЦ”


 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
ЕТ „Йордан Джаджаров – Онежец”  с БУЛСТАТ 109566723 и седалище и адрес на управление с.Ресилово ул."Родопи" № 25 представлявано от Йордан Василев Джаджаров , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък върху превозните средства № 180 / 18.12.2013 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Публикувано: 07.04.2016г.Съобщение до АСЕН ВАСИЛЕВ САНДИН

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Любомир Георгиев Сусанин  адрес  с.Ресилово, ул."Синчец" № 13  , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци  № 538 / 24.11.2014 г .
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.


Публикувано: 07.04.2016г.


Съобщение до ВАСИЛ ГРИГОРОВ НИКОЛОВ

 

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
 Васил Григоров Николов, гр.Дупница, жк. Бистрица № 3, вх.Г, ет. 4, ап.11 , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци №  316 / 17.04.2014 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

 

Публикувано: 07.04.2016г.


Съобщение до ГЕОРГИ ЕМИЛОВ ЙОВЕВ

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Георги Емилов Йовев, адрес  гр.София, район Триадица, жк.Гоце Делчев № 251, вх.А, ет.4, ап.10  , че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижим имот и такса битови отпадъци № 536 / 21.10.2014 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

Публикувано: 07.04.2016г.Съобщение до ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ КИРИЛОВ

 

На основание чл.32 ал.4 от ДОПК Община Сапарева баня - отдел МДиТ съобщава на:
Димитър Василев Кирилов, адрес с.Ресилово, ул.Бенковски  № 1, че има издаден Акт за публично общинско вземане за данък недвижими имоти, такса битови отпадъци и данък върху превозните средства № 464/ 01.09.2014 г.
Преписката се намира в Община Сапарева баня, ул."Германея" № 1, ет.1, отдел„МДиТ" и може да се получат горепосочените актове.
Актовете могат да се обжавалват от лицето в 14 - дневен срок от съобщаването им на официалната Интернет страницата на Община Сапарева баня, по реда на ДОПК.

 

 Публикувано: 07.04.2016г.