Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Докладна записка с изх. Д-1/08.01.2016г. относно изменение на Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци, такси и цени на услуги на територията на община Сапарева баня

Докладната е достъпна в прикачените файлове.

Прикачени файлове

Д1 (915.07 KB) Д2 (843.14 KB)