Общински съвет > Проекто-наредби на ОбСПринтирай

Писмо -искане до председателя на ОбС с изх. номер П-2553/26.11.2015г. от ВИК "Паничище"

Информацията е достъпна в прикачените файлове.

Прикачени файлове

П3 (380.58 KB) П2 (320.66 KB) П1 (303.37 KB)