Общинска администрация > Планове и програми на общинатаПринтирай

Общински план за развитие на община Сапарева баня за периода 2014-2020

Общинският план за развитие на община Сапарева баня за периода 2014-2020 е разработен по проект с наименование: "Община Сапарева баня - по-ефективни общински политики чрез подпомагане качественото им разработване и прилагане", съгласно сключен договор № 13-13-53/31.10.2013, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Административен капацитет" 2007-2013г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.

Прикачени файлове

Общински план 2014-2020 (1.94 MB)