Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.11.2015 г./петък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

    Председател: 0707/2-23-65

 

   До

   ........................................................

 

 

 

П О К А Н А

 

На основание чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организация и дейността на ОбС

 

СВИКВАМ:

 

Редовно заседание на ОбС на 27.11.2015 г./петък/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

Проект!

 

Дневен ред:

 

 

1.Докладна записка от Иван Куйов – Председател на ОбС Сапарева баня – ОТНОСНО: Създаване Постоянни комисии към ОбС Сапарева баня и определяне техните членове.

 

2.Докладна записка от Калин Гелев – Кмет на община Сапарева баня – ОТНОСНО: Приемане структура на Общинска администрация Сапарева баня.

 

3.Други.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:................................

                                        /ИВАН КУЙОВ/