Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ №1 от 06.11.2015 г.

Решенията са достъпни в прикачения файл.