Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ №13/24.09.2015 г. на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ

 от ПРОТОКОЛ №13/24.09.2015 г.

на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.23 във вр.с чл.27, ал.3 от ЗМСМА

 

 

Общински съвет Сапарева баня прие

 

РЕШЕНИЕ

 

№1

 

Общински съвет Сапарева баня определя за представител на Община Сапарева баня в комисия за изработване на областна здравна карта Марияна Георгиева Адвукатска.

 

 

 

ПЕТЪР ЧУЧУГАНОВ

Председател на ОбС