Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРОТОКОЛ №12/11.09.2015 г. на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

Решенията са достъпни в прикачения файл.