Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление относно инвестиционно намерение за рехабилитация на „Път ІІ – 62 „Дупница – Самоков”

 

Oбявление

 

 

На основание чл.4, ал. 2 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно намерение за рехабилитация на „Път ІІ - 62 „Дупница - Самоков" в участъци, както следва:

- км. 42 + 263.20 до км.59+071.66 и от км 62+921.62 =62+920.62 до км 78+633.13, в които се предвижда частично фрезоване на цял асфалт, ремонт, възстановяване и подмяна на бордюри, банкети, отводнителни окопи, водостоци, подпорни стени.

- км 62+921.62 =62+920.62 до км 78+633.26, в които се предвижда уширяване на габаритите в рамките на съществуващото трасе, с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура" .

            Изготвеното уведомление по чл.4, ал.3 от Наредба за условия и ред за извършване на оценка на въздействие на околната среда може да бъдe разгледаo всеки работен ден в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня за период от 14 дни считано от 28.08.2015 година.