Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРОТОКОЛ №8/30.07.2015 г.

Решенията са достъпнио в прикачения файл.