Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обява до заинтересованите лица относно инвест. предложение за преустройство и реконструкция на съществуваща сграда в къща за гости в УПИ VI-180,кв.39 по плана на с. Овчарци

Обявата е достъпна в прикачения файл.