Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Решение №15, взето по Протокол № 6/27.05.2015г. за одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП – /ПР/ и /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идент.№ 65365.22.229, местност „Блатски път” - гр.Сапарева баня


ОБЯВЛЕНИЕ

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.05.2015 година Решение № 15, взето по Протокол № 6 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.22.229, местност „Блатски път" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, за промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, с цел строителство на „Цех за произмодство на продукти за месо", с Възложител „ГРАВИЛЕЯ" ЕООД.


 Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.