Общинска администрация > БюджетПринтирай

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз- 2014г.

 Отчетът е достъпен  в прикачените файлове.