Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявления на Решения на Общински съвет, взети по Протокол № 5 от 29.04.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

 

О б я в л е н и е на Решение № 11/29.04.2015 година, взето по Протокол № 5 от 29.04.2015 година, на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.04.2015 година Решение № 11, взето по Протокол № 5 от 29.04.2015 година, на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание за проектиране на ПУП - ПР и ПЗ и разрешавене изработването на ПУП - ПР и ПЗ в териториалния обхват на поземлен имот с идентификтор № 65365.18.547, местност „Целините" по КК на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназтначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, с цел изграждане на „Склад за нехранителни стоки, с Възложител Венцислав  Величков  Цанков  .

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

 

О б я в л е н и е  на Решение №13/29.04.2015 година, взето по Протокол № 5 от 29.04.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.04.2015 година Решение № 13, взето по Протокол № 5 от 29.04.2015 година, на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание за проектиране на ПУП - ПР и ПЗ и разрешавене изработването на ПУП - ПР и ПЗ в териториалния обхват на поземлен имот с идентификтор № 65365.24.25, местност „Физолница" по КК на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназтначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, с цел изграждане на „Спортен комплекс", с Възложител Община Сапарева баня.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

 

О б я в л е н и е на Решение №13/ 29.04.2015 година по Протокол № 5 от 29.04.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.04.2015 година Решение № 13, взето по Протокол № 5 от 29.04.2015 година, на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание за проектиране на ПУП - ПР и ПЗ и разрешавене изработването на ПУП - ПР и ПЗ в териториалния обхват на поземлен имот с идентификтор № 65365.32.19, местност „Физолница" по КК на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназтначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, с цел изграждане на „Малкоетажна жилищна сграда", с Възложител Стефан Кирилов Петров.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

 

О б я в л е н и е  на Решение №12/29.04.2015 година, взето по Протокол № 5 от 29.04.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.04.2015 година Решение № 12, взето по Протокол № 5 от 29.04.2015 година, на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание за проектиране на ПУП - ПР и ПЗ и разрешавене изработването на ПУП - ПР и ПЗ в териториалния обхват на поземлен имот с идентификтор № 65365.32.42, местност „Горнио герен" по КК на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназтначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, с цел изграждане на „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Семеен хотел", с Възложител Емилия Миткова Петрова.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

О б я в л е н и е  на Решение №10/29.04.2015 година, взето по Протокол № 5 от 29.04.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.04.2015 година Решение № 10, взето по Протокол № 5 от 29.04.2015 година, на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание за проектиране на ПУП - ПР и ПЗ и разрешавене изработването на ПУП - ПР и ПЗ в териториалния обхват на поземлен имот с идентификтор № 65365.57.5, местност „Под друмо" по КК на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназтначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, с цел строителство на тир паркинг с ресторант, с Възложители  Кирил Олегов Петров  и Георги Олегов Петров.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

О б я в л е н и е  на Решение №20/29.04.2015 година, взето по Протокол № 5 от 29.04.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.04.2015 година Решение № 20, взето по Протокол № 5 от 29.04.2015 година, на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание за проектиране на ПУП - ПР и ПЗ и разрешавене изработването на ПУП - ПР и ПЗ в териториалния обхват на поземлен имот с идентификатор № 65365.210.994, местност „Рила", по КК на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназтначението на горски територии, с цел изграждане на „Резервоар с вместимост 1000 м3", с Възложител Община Сапарева баня

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

О б я в л е н и е  на Решение №19/29.04.2015 година, взето по Протокол № 5 от 29.04.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.04.2015 година Решение № 19, взето по Протокол № 5 от 29.04.2015 година, на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание за проектиране на ПУП - ПР и ПЗ и разрешавене изработването на ПУП - ПР и ПЗ в териториалния обхват на поземлен имот с номер 002019, местност „Стопански двор", по КВС землище с.Сапарево, третиращ промяна предназтначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, с цел изграждане на „Автосервиз", с Възложител ЕТ "ВАЛЕНТИН КЮРЧИЙСКИ - ВАЛДАНИ - ДАНИЕЛА  ГОГОВА".

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

О б я в л е н и е  на Решение №16/29.04.2015 година, взето по Протокол № 5 от 29.04.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.04.2015 година Решение № 16, взето по Протокол № 5 от 29.04.2015 година, на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание за проектиране на ПУП - ПР и ПЗ и разрешавене изработването на ПУП - ПР и ПЗ в териториалния обхват на поземлен имот с номер 014182, по КВС землище с Овчарци, третиращ промяна предназтначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, с цел изграждане на „Спортен комплекс", с Възложител Община Сапарева баня.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

 

О б я в л е н и е  на Решение №17/29.04.2015 година, взето по Протокол № 5 от 29.04.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.04.2015 година Решение № 17, взето по Протокол № 5 от 29.04.2015 година, на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание за проектиране на ПУП - ПР и ПЗ и разрешавене изработването на ПУП - ПР и ПЗ в териториалния обхват на поземлен имот с номер 045127, местност „Крами дол", по КВС землище с.Сапарево, третиращ промяна предназтначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, с цел изграждане на „Спортен комплекс", с Възложител Община Сапарева баня.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

 

О б я в л е н и е  на Решение №17/29.04.2015 година, взето по Протокол № 5 от 29.04.2015 година на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 29.04.2015 година Решение № 17, взето по Протокол № 5 от 29.04.2015 година, на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание за проектиране на ПУП - ПР и ПЗ и разрешавене изработването на ПУП - ПР и ПЗ в териториалния обхват на поземлен имот с номер 027014, по КВС землище с.Ресилово, третиращ промяна предназтначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, с цел изграждане на „Спортен комплекс", с Възложител Община Сапарева баня.

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.