Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

ПРОТОКОЛ №5/29.04.2015 г. на заседание на ОбС

Решенията от протокола са достъпни в прикачените файлове.

Прикачени файлове

ПРОТОКОЛ №5/29.04.2015 г. (1.94 MB)