Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Протокол №2/11.02.2015 г. на заседание на ОбС

Решенията са достъпни в прикачения файл.