Профил на купувачаПринтирай

Заповед №РД-08-79/12.02.2015г. на кмета на община Сапарева баня за спечелил търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект № 029 състоящ се от отдели 79-и, 103-д от ЛФ за 2015 г.

Заповедта е достъпна в прикачените файлове.

 

Публичен  търг с явно наддаване за продажба на стояща дървесина на корен в обект  № 029 състоящ се от  отдели  79-и, 103-д от  ЛФ за 2015 г. на територията на Общинско лесничейство гр.Сапарева баня