Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Път ІІ – 62 „Дупница – Самоков” от км. 42 + 145 до км 79 + 005 Участъци от км 42 + 263, 20 до км 59 + 071, 66 и от км 62 + 920, 62 до км 78 + 633, 13

      На основание чл.6, ал. 9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Път ІІ - 62 „Дупница - Самоков" от км. 42 + 145 до км 79 + 005 Участъци от км 42 + 263, 20 до км 59 + 071, 66 и от км 62 + 920, 62 до км 78 + 633, 13 Участък с допълнителна лента за движение  от км 59 + 071, 66 до км 62 + 921, 62 V =  км 62 + 920, 62", с Възложител Агенция „Пътна инфраструктура" .

 

     Информацията по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е изложено за разглеждане в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня за период от 14 дни считано от 22.01.2015 година.