Профил на купувачаПринтирай

Публична покана за услуга с предмет: „Доставка на хранителни продукти за социално заведение- Домашен социален патронаж - гр. Сапарева баня,община Сапарева баня”

  На портала на Агенцията за обществени поръчки е публикувана публична покана по реда на Глава осма "a" на Закона за обществените поръчки за възлагане на обществена поръчка чрез публична покана за услуга с предмет: „Доставка на хранителни продукти за социално заведение- Домашен социален патронаж - гр. Сапарева баня,община Сапарева баня".

 

Публична покана в АОП