Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 23.02.2023 г. от 10:15 часа /четвъртък/, в залата на Общински съвет Сапарева баня

 На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 26.01.2023г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  залата на  Общински съвет Сапарева баня.

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 26.01.2023 г. от 10:15 часа /четвъртък/, в залата на Общински съвет Сапарева баня.

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 26.01.2023г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  залата на  Общински съвет Сапарева баня.

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 22.12.2022 г. от 10:15 часа /четвъртък/, в залата на Общински съвет Сапарева баня.

                На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 22.12.2022г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  залата на  Общински съвет Сапарева баня.

Покана за извънредно заседание на ОбС Сапарева баня на 13.12.2022 г. от 08:30 часа /вторник/, в залата на Общински съвет Сапарева баня.

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 13.12.2022г. от 8:30ч.  /вторник/, в  залата на  Общински съвет Сапарева баня.

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 24.11.2022 г. от 10:15 часа /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 24.11.2022г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 27.10.2022 г. от 10:15 часа /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 27.10.2022г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 29.09.2022 г. от 10:15 часа /четвъртък/, в малкия салон на Обшина Сапарева баня

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 29.09.2022г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

Покана за заседание на ОбС Сапарева баня на 25.08.2022 г. от 10:15 часа /четвъртък/ в малкия салон на Обшина Сапарева баня

Покана за заседание на ОбС Сапарева баня на 25.08.2022  г. от 10:15 часа /четвъртък/ в малкия салон на Обшина Сапарева баня

 

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 25.08.2022г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 30.06.2022г. от 10:15 часа (четвъртък) в малкия салон на Община Сапарева баня

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 30.06.2022г. от 10:15 часа (четвъртък) в малкия салон на Община Сапарева баня

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.06.2022г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

Покана за редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 26.05.2022г. от 10.15часа в малкия салон на Община Сапарева баня.

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 26.05.2022г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

ПОКАНА за редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 21.04.2022г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня

 

 

                На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 21.04.2022г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

Уведомяваме Ви, че редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 27 01.2022г. от 10:15ч,ще бъде закрито поради усложнената противоепидемичната обстановка.

Уведомяваме Ви, че редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 27. 01.2022г. от 10:15ч,ще бъде закрито поради усложнената противоепидемичната обстановка.

Покана за редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 27.01.2022г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня.

И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 27.01.2022г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

Уведомяваме Ви, че редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 23.12.2021г. от 10:15ч,

Уведомяваме Ви, че редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 23.12.2021г. от 10:15ч, 

ще бъде закрито поради усложнената противоепидемичната обстановка. 

Покана за редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 23.12.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня.

ПОКАНА

 

         С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение 826 на Министерски съвет от 25 ноември 2021г. обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение №378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020г.; Решение №525 от 30 юли 2020г.; Решение №609 от 28 август 2020 г. ; Решение №673 от 25 септември 2020г; Решение №855 от 25 ноември 2020 г.; Решение №72 от 26 януари 2021 г.; Решение395 от 28 април 2021 г.; Решение426 от 26 май 2021 г.; Решение547 от 28 юли 2021 г.  и Решение №629 на Министерски съвет от 26 август 2021г. на територията на Република България и с цел защита и опазване на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция. 

       И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 23.12.2021г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

СВИКВАМ:

Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!                                                            Дневен ред:

  

 1. Докладна записка от инж.Петър Василевуправител на „ВиК Паничище” ЕООД с изх.№ 234/14.12.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Отчет на инвестиционна програма на дружеството за 2021г. и подробна инвестиционна програма за 2022г.

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1517-5/  14.12.2021г.                                                                                                             

ОТНОСНО: Прекратяване на разрешително за водовземане от минерална вода и преиздаването му на друг титуляр

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № П-1846-2/  15.12.2021г

   ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

 2. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-2108-2/  14.12.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост между Общината и физическо лице, чрез продажба на дела на Общината

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-2077-1/  14.12.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-2143-1/  14.12.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Продажба на недвижим имот- частна общинска собственост, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1211-10/  14.12.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Одобряване на Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елемент  на  техническата инфраструктура извън границите  на  урбанизираната  територия  и учредяване право на прокарване и сервитут на елемент на техническата инфраструктура – Външно ел. захранване (въздушна линия) – ниско напрежение на обект: „Едноетажна  жилищна сграда“, находяща се в поземлен  имот  с  идентификатор  №65365.30.147, местност „Под селото“ по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня, одобрена  със  Заповед  № РД-18-15/19.02.2008 година  на  ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК,  в обхват  на  поземлен  имот  с  идентификатор  №65365.30.131 по кадастралната  карта на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, Община Сапарева баня.

 1. Докладна записка от Калин ГелевКмет на Община Сапарева баня с изх. №З-2169-1/  14.12.2021г.                                                                                                            

ОТНОСНО: Даване на съгласие за промяна на дворищната регулация на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І – „За магазини“, кв.61 по плана на с.Сапарево и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IІ – „За озеленяване“, кв.61 по плана на с.Сапарево.

 1. Други

 

 

 

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: /П/

 Инж. Васил Маргин

Уведомяваме Ви, че редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 25 11.2021г. от 10:15ч,ще бъде закрито поради усложнената противоепидемичната обстановка.

Уведомяваме Ви, че редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 25 11.2021г. от 10:15ч,ще бъде закрито поради усложнената противоепидемичната обстановка. 

Покана за редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 25.11.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня.

 С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №629 на Министерски съвет от 26 август 2021г. обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение №378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020г.; Решение №525 от 30 юли 2020г.; Решение №609 от 28 август 2020 г. ; Решение №673 от 25 септември 2020г; Решение №855 от 25 ноември 2020 г.; Решение №72 от 26 януари 2021 г.; Решение395 от 28 април 2021 г.; Решение426 от 26 май 2021 г. и Решение547 от 28 юли 2021 г. на територията на Република България и с цел защита и опазване на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция. 

Уведомяваме Ви, че редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 28.10.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/, ще бъде закрито, поради усложнената противоепидемична остановка!

Уведомяваме Ви, че редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 28 10.2021г. От 10.15ч,ще бъде закрито заради усложнената противоепидемичната обстановка. 

Покана за редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 28.10.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня.

И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.10.2021г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

процедура по избор на съдебни заседатели

Вижте прикачените файлове.

Покана за редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 30.09.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня.

С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №629 на Министерски съвет от 26 август 2021г. обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение №378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020г.; Решение №525 от 30 юли 2020г.; Решение №609 от 28 август 2020 г. ; Решение №673 от 25 септември 2020г; Решение №855 от 25 ноември 2020 г.; Решение №72 от 26 януари 2021 г.; Решение395 от 28 април 2021 г.; Решение426 от 26 май 2021 г. и Решение547 от 28 юли 2021 г. на територията на Република България и с цел защита и опазване на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване препоръките на здравните органи относно начина на разполагане на присъстващите в съответното помещение, спазване на личната дистанция, ползване на защитни средства, проветряване на помещението, дезинфекция. 

Покана за редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 29.07.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня.

 С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №395 на Министерския съвет от 28 април 2021 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение №378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15 юли 2020г.; Решение №525 от 30 юли 2020г.; Решение №609 от 28 август 2020 г. ; Решение №673 от 25 септември 2020г

ПОКАНА за редовно заседание на ОБС Сапарева баня на 24.06.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня

 С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №426 на Министерския съвет от 26 май 2021 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение №378 от 12 юни 2020 г.

Покана за редовно заседание на ОБС на 27.05.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/ в малкия салон на Община Сапарева баня.

 И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 27.05.2021г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

Покана за редовно заседание на ОБС на 25.03.2021 г. от 10:15 часа в малкия салон на Община Сапарева баня

 

 

 

И на основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 25.03.2021г. от 10:15ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня.

 

Общински съвет Сапарева баня продължава процедура по набиране на документи и избор на съдебни заседатели към Районен съд Дупница

На основание: чл.68 от Закона за съдебната власт и чл. 8, ал.1 от Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет

 

Покана за свикване на редовно заседание на ОбС на 25.02.2021г. от 10:15ч. /четвъртък/ в малкия салон на Община Сапарева баня

 С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №72 на Министерския съвет от 26 януари 2021 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.01.2020г./ четвъртък/ от 10:15 часа

С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на

Процедура по избор на съдебни заседатели към районен съд-Дупница

Тук можете да откриете подробности по откритата и проведена процедура за избор на на съдебни заседатели към районен съд-Дупница,инициирана от  Комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели, избрана с Решение №212 от Протокол №15/26.11.2020г. на Общински съвет Сапарева  баня.

Покана за свикване на редовно заседание на ОбС-Сапарева баня на 30.12.2020г. от 10:15ч. /сряда/ в малкия салон на Община Сапарева баня

С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение № 378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15

Общински съвет Сапарева баня открива процедура по набиране на документи и избор на съдебни заседатели към районен съд Дупница

На основание : чл. 68 от Закона за съдебната власт и чл. 8, ал.1 от Наредба №7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели на Висшия съдебен съвет

Покана за свикване на редовно заседание на ОбС-Сапарева баня на 26.11.2020г. от 10:15ч. /четвъртък/, в малкия салон на Община Сапарева баня

С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение № 378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15

Покана за свикване на извънредно заседание на ОбС Сапарева баня на 23.11.2020г. от 16:00ч. /понеделник/ в малкия салон на Община Сапарева баня

С оглед удължаването на срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и удължена с решения на Министерски съвет: Решение № 378 от 12 юни 2020 г.; Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.10.2020г./ четвъртък/ от 10:15 часа

С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №673 на Министерския съвет от 25 септември 2020 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на Министерски съвет: Решение № 378 от 12 юни 2020 г.;  Решение № 418 от 25 юни 2020 г.; Решение № 482 от 15

Покана за свикване на тържествена сесия на 08.10.2020г. от 16:00 часа за полагане на клетва от новоизбрания кмет на Кметство с.Овчарци

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 08.10.2020г. от 16:00ч.  /четвъртък/, в  малкия салон на  Община Сапарева баня, във връзка чл.38, ал.5 от ЗМСМА и обявено Решение №139-ми от 27.09.2020г. на ОИК Сапарева баня относно избран кмет на кметство Овчарци

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.09.2020г. от 10:15ч. /сряда /

С оглед удължаването на  срока на извънредна епидемична обстановка с Решение №609 на Министерския съвет от 28 август 2020 г.  обявената с Решение №325 на Министерски съвет от 14 май 2020г. и  удължена с решения на

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.07.2020г. от 10:15ч. /четвъртък /

С оглед удължаването на  срока на обявената с Решение № 325 на Министерския съвет от 14 май 2020 г. и удължена с Решение № 378 на Министерския съвет от 12 юни 2020 г. и с Решение № 418 на Министерския съвет от 25 юни 2020 г. извънредна

Покана за редовно заседание на ОбС на 25.06.2020г. от 10:15ч. /четвъртък /

На основание чл.36, ал.2, т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 25.06.2020г. от 10:15ч.  /четвъртък / в  заседателната залата на Общинска администрация

 

 

Покана за редовно закрито заседание на ОбС на 28.05.2020г. от 10:15ч. /четвъртък /

С оглед обявената с Решение №325 на Министерския съвет от 14.05.2020г. извънредна епидимечна обстановка и необходимостта от защита на живота и здравето на общинските съветници заседанието ще бъде проведено при спазване

Покана за редовно закрито заседание на ОбС на 30.04.2020г. от 10:15ч. /четвъртък /

С оглед обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение в страната  /ДВ бр.22 от 13.03.2020г./, Заповед №РД-01-124/ 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и пропоръките на Националния оперативен щаб заседанието ще

Покана за редовно закрито заседание на ОбС на 26.03.2020г. от 10:15ч. /четвъртък /

С оглед обявеното с Решение на Народното събрание извънредно положение в страната  /ДВ бр.22 от 13.03.2020г./, Заповед №РД-01-124/ 13.03.2020г. на Министъра на здравеопазването и пропоръките на Националния оперативен щаб заседанието ще

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.02.2020г. от 10:15ч. / петък /

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.02.2020г. от 10:15ч.  / петък / в   заседателната зала на Общинска администрация

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.01.2020г. от 10:15ч. / четвъртък /

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.01.2020г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в   заседателната залата на Общинска администрация

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.12.2019г. от 10:15ч. /понеделник/

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.12.2019г. от 10:15ч.  / понеделник / в   заседателната залата на Общинска администрация

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.11.2019г. от 10:15ч. / четвъртък /

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.11.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в   заседателната залата на Общинска администрация

Покана за редовно заседание на ОбС на 19.09.2019г. от 10:15ч. / четвъртък /

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 19.09.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в   залата на ТСУ

Покана за редовно заседание на ОбС на 31.07.2019г. от 10:15ч. / сряда / в Заседателната зала на Община Сапарева баня

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 31.07.2019г. от 10:15ч.  / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.06.2019г./четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 27.06.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.05.2019г./четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.05.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 25.04.2019 г./четвъртък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

 На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 25.04.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.03.2019г. /четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.03.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за извънредно заседание на ОбС на 14.03.2019г. /четвъртък/ от 16.00 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 37, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Сапарева баня свиквам VI-то извънредно заседание на Общински съвет - Сапарева баня, което ще се проведе на 14.03.2019 год. / четвъртък/, от 16.00 часа, в заседателната зала на Община Сапарева баня.  при следния:     

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.02.2019г. /четвъртък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.02.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

Покана за редовно заседание на ОбС на 31.01.2019г. / четвъртък / от 10:15ч. в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 31.01.2019г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.11.2018г./четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 29.11.2018г. от 10:15ч.  / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

Покана за редовно заседание на ОбС на 31.07.2018г. /вторник / от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

 

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 31.07.2018г. от 10:15ч. / вторник /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.06.2018г. от 10:15ч. / сряда / в заседателната зала на Община Сапарева баня

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 27.06.2018г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.05.2018г. г./сряда/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.05.2018г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 25.04.2018г. от 10:15ч. / сряда / в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 25.04.2018г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

Покана за извънредно заседание на ОбС на 12.04.2018 г./четвъртък/ от 16.00 часа в заседателната зала на ОбС

 На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 37, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Сапарева баня свиквам ІV-то извънредно заседание на Общински съвет - Сапарева баня, което ще се проведе на 12.04.2018 год. /  четвъртък /, от 16.00 часа, в заседателната зала на Община Сапарева баня.  при следния:                                 

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.03.2018 г./четвъртък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 29.03.2018г. от 10:15ч. / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на на 28.02.2018г. от 10:15ч. / сряда / в Заседателната зала на Община Сапарева баня

   На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 28.02.2018г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня  СВИКВАМ:

Покана за редовно заседание на ОбС на 31.01.2018г./сряда/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 31.01.2018г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

                                                    

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.12.2017г. / петък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

        На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 29.12.2017г. от 10:15ч. / петък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 30.11.2017г. от 10:15ч. / четвъртък/ в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Сапарева баня  на 30.11.2017г. от 10:15ч. / четвъртък /, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за ІV-то извънредно заседание на Общински съвет – Сапарева баня, което ще се проведе на 10.11.2017 год. / петък /

 На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 37, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Сапарева баня свиквам ІV-то извънредно заседание на Общински съвет - Сапарева баня, което ще се проведе на 10.11.2017 год. / петък /, от 09.00 часа, в Заседателната зала на Община Сапарева баня  при следния:                                 

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 07.09.2017г./четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС  на 07.09.2017г. от 10:15ч. /четвъртък/, в Заседателната зала на Община   Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.02.2017 г./вторник/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

                  На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОБС  на   28.02.2017г. от 10:15ч. /вторник/, в Заседателната зала на Община Сапарева баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 25.01.2017г. /сряда/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС на 25.01.2017г. от 10:15ч. / сряда /, в Заседателната зала на Община Сапарева баня

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.12.2016 г. /четвъртък/ от 10:15 часа в заседателната зала на ОбС

    На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС  на   29.12.2016г. от 10:15ч. /  четвъртък  /, в Заседателната зала на Община Сапарева баня

 

 

 

Общински съвет Сапарева баня открива процедура по набиране на документи и избор на съдебни заседатели към районен съд Дупница

 Комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели, избрана с Решение №186 от Протокол №15/31.10.2016г. на Общински съвет Сапарева  баня

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.09.2016г. от 10,15 ч. в заседателната зала на ОбС

 На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС на   27.09.2016г., от 10,15 ч. свиквам редовно заседание на Общински съвет- Сапарева баня при следния дневен ред

 

Покана за извънредна сесия на 02.09.2016г. от 09:15 часа

 На основание чл. 23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, чл. 37, т. 5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС – Сапарева баня свиквам ІІ-ро извънредно заседание на Общински съвет – Сапарева баня, което ще се проведе на 02.09.2016 год. /петък/, от 09.15 часа, в заседателната зала на Община Сапарева баня  при следния:

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.07.2016 г./петък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

  На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

 

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 23.06.2016г. /четвъртък/ от 10:15 ч. в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

Покана за редовно заседание на ОбС Сапарева баня на 31.05.2016г. /вторник/ от 10:15 ч. в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.04.2016 г./четвъртък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС на   28.04.2016г. от 10:15ч.

ПОКАНА За заседание на постоянните комисии към ОбС - Сапарева баня, във връзка с предстоящата сесия на 28.04.2016г.

Заседание на постоянните комисии към ОбС - Сапарева баня, във връзка с предстоящата сесия на  28.04.2016г.

Покана за извънредна сесия на 14.04.2016г. от 17:00 часа

                 На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС   на  14.04 .2016г., от  17.00 ч.

 

 

Покана за свикване на ОбС за редовно заседание на ОбС на 30.03.2016 г./сряда / от 10.15 часа

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС на  30.03.2016г., от 10,15 ч.

Покана за заседание на постоянните комисии към ОбС - Сапарева баня във връзка с предстоящата сесия на 30.03.2016г.

За заседание на постоянните комисии към ОбС - Сапарева баня, във връзка с предстоящата сесия на 30.03.2016г.

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.01.2016 г./четвъртък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2, т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организация на дейността се свиква заседание на ОбС на 28.01.2016г. /четвъртък/ от 10.15 часа

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.12.2015 г./понеделник/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС на 28.12.2015г., от 10,15 ч.

Покана до постоянните комисии относно провеждане на заседание на 14.12.2015г. от 16:30 часа в заседателната зала на ОбС - Сапарева баня

На основание член 36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

Покана за редовно заседание на ОбС на 15.12.2015 г./вторник/ от 10.15 часа

Редовно заседание на ОбС на 15.12.2015 г./вторник/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС -гр.Сапарева баня при следния

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.11.2015 г./петък/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

Редовно заседание на ОбС на 27.11.2015 г./петък/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

Покана за редовно заседание на ОбС на 11.09.2015г. /петък/ от 10:15 часа

Редовно заседание на ОбС на 11.09.2015 г./петък/ от 10.15 часа  в залата на х."Луч", с.Паничище при следния

 

Покана за извънредно заседание на ОбС на 30.07.2015 г./четвъртък/ от 10.15 часа

Извънредно заседание на ОбС на 30.07.2015 г./четвъртък/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

Покана за редовно заседание на ОбС на 06.07.2015 г./понеделник/ от 10:15 часа

Редовно заседание на ОбС на 06.07.2015 г./понеделник/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 27.05.2015 г./сряда/ от 10.15 часа

Редовно заседание на ОбС на 27.05.2015 г./сряда/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 29.04.2015 г./сряда/ от 10.15 часа

Редовно заседание на ОбС на 29.04.2015 г./сряда/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния дневен ред:

 

 

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 18.03.2015 г./сряда/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

Редовно заседание на ОбС на 18.03.2015 г./сряда/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния дневен ред:

 

Покана за извънредно заседание на ОбС на 27.02.2015 г./петък/ от 10.15 часа

Извънредно  заседание на ОбС на 27.02.2015 г./петък/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

Покана за редовно заседание на ОбС на 11.02.2015 г./сряда/ от 10.15 часа

Редовно заседание на ОбС на 11.02.2015 г./сряда/ от 10.15 часа  в заседателната зала на ОбС при следния

 

Покана за свикване на ОбС за редовно заседание на ОбС на 15.12.2015 г./вторник/ от 10.15 часа

На основание чл.36, ал.2 т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организация и дейността на ОбС

СВИКВАМ:

Редовно заседание на ОбС на 15.12.2015 г./вторник/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС -гр.Сапарева баня при следния

Проект!