Проект по „Околна среда 2007-2013г. с наименование: "Опазване на биологичното разнообразие и смекчаване на неблагоприятните екологични въздействия от развитието на туризма в Община Сапарева баня" > Полезни връзкиПринтирай

Полезни връзки

http://www3.moew.government.bg/

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/cohesion/index_bg.cfm