Общината > Енергийна ефективностПринтирай

Наредби

Наредба N РД-16-295 от 1 парил 2008 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност.
Наредба N РД-16-294 от 1 април 2008 г. за обследване за енергийна ефективностенергийна ефективност; категориите сертификати за енергийни характеристики на сграда; съдържание на сертификата.

Програми

Национална програма за енергоспестяване до 2014 г. Подобряване на енергийна ефективност на крайните потребители
Национална програма за обновяване на жилищни сгради в Република Българи
Национална дългосрочна програма по енергийна ефективност до 2015 г. 

Стратегии

Комуникационна стратегия за популяризиране възможностите за енергийна ефективност и използване на възобновяеми енергийни източници на територията на община Сапарева баня
Програма на правителството за европейско развитие на България 2009-2013 г.
Енергийна стратегия на Република България от 2005 г.
Стратегия за финансиране на изолацията на сгради за постигане на енергийна ефективност и план-програма за изпълнението й

 

Закони

Закон за възобновяемите и алтернативните енергийни източници и биогоривата
Закон за енергийната ефективност
Директива 2002/91/ЕО на Европейския Парламент и на Съвета от 16 декември 2002 година относно енергийните характеристики на сградите
Закон за енергетиката

 

Планове

План за енергийна ефективност на община Сапарева баня за периода 2010-2015 г.

Първи национален план за действие по енергийна ефективност 2008 - 2010 г.

Добри практики

Добри практики за енергийна ефективност и ВЕИ в България и Европа. Устойчиво използване на вятърна енергия, слънчева енергия, водна енергия, биомаса за отопление и електроенергия

Събития

На 26.05.2011г. в Залата на общинска администрация гр.Сапарева баня, след приключване на заседанието на ОбС от 11.00 часа се проведе информационна среща по Международен Проект «Интелигентна енергия - Европа „ От Естония до Хърватска: Интелигентни мерки за енергийна ефективност за общинските сгради в Централно и Източноевропейските страни (INTENSE ), ІЕЕ/07/823/SI2.500392.

 

 

 

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2015

Годишният отчет за 2015г. е достъпен в прикачения файл.

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2016 година

Годишният отчет за 2016г. е достъпен в прикачения файл.

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2017 година

Годишният отчет за ЕЕ на общината за 2017г. е достъпен в прикачения файл.