Общината > Енергийна ефективностПринтирай

Закони и нормативни актове в областта на ЕЕ

 Законите  и нормативните актове са достъпни на следния линк.

Нормативна база на ЕС в областта на ЕЕ

 Нормативна база на ЕС в областта на ЕЕ е достъпна в прикачения линк.

Стратегии

 Стратегиите са достъпни в прикачените файлове.

 

Планове и програми на община Сапарева баня в областта на ЕЕ

Плановете и програмите  са достъпни в прикачените файлове.

 

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2015

Годишният отчет за 2015г. е достъпен в прикачения файл.

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2016 година

Годишният отчет за 2016г. е достъпен в прикачения файл.

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2017 година

Годишният отчет за ЕЕ на общината за 2017г. е достъпен в прикачения файл.

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2018 година

Годишният отчет за ЕЕ на общината за 2018г. е достъпен в прикачения файл.

Годишен oтчет за изпълнението на плановете по чл.12 от ЗЕЕ -2019 година

Годишният отчет за ЕЕ на общината за 2019г. е достъпен в прикачения файл.