Общината > НаселениеПринтирай

Население

Местоположението на община Сапарева баня до голяма степен определя малкия брой населени места и тяхното разположение в близост до общинския център. В общината има 4 населени места. Най-голямото е общинският център Сапарева баня с население 3 814 жители. Общият брой на населението е 7 540 жители за цялата община. Този брой остава относително стабилен през последните години, което прави общината едно от малкото изключения на фона на общо за страната отрицателни демографски показатели.

Специфично за общината е относително равномерното разпределение на жителите в отделните населени места. Няма населени места с под 100 или под 500 жители. Населението и на трите населени места извън общинския център е над 1000 жители, което предполага развита социална инфраструктура, гарантирано здравно обслужване поради компактността и концентрация на учебни заведения, които да отговарят на нуждите на всички възрастови групи учащи се.

 

 

 

Население към 31.12.2015г.

 

 


Община

Общо

В градовете

В селата

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

всичко

мъже

жени

Сапарева баня

7 024

3 487

3 537

3 630

1 799

1 831

3 394

1 688

1 706

 

 

 

 

Население към 01.02.2011 г. по населени места
Област Кюстендил Население към 01.02.2011 г.
Община Сапарева баня Общо Мъже Жени 0 - 17 18 - 64 65+
Населени места            
Сапарева баня 7540 3792 3748 1057 4760 1723
гр.Сапарева баня 3814 1914 1900 579 2448 787
с.Овчарци 1090 549 541 149 709 232
с.Паничище 2 1 1 0 2 0
с.Ресилово 1315 662 653 185 803 327
с.Сапарево 1319 666 653 144 798 377


Етническият състав на населението е подчинен на една от най-опростените формули, необичайни за територията на България като цяло - 95 % българи, 5 % роми. Общината има свои виждания и програма за интеграция на ромското население, като си поставя ясни цели и параметри за постигането им в основните направления - образование и професионално обучение, здравеопазване и здравна култура, трудова заетост, жизнен стандарт, идентификация и представяне на самобитната култура на ромското малцинство.