Общината > Харта за пътна безопасностПринтирай

Харта за пътна безопасност

На официална цермония на 22.02.2011 г. в София Община Сапарева баня се присъедини към най - мащабната европейска платформа за пътна безопасност - Европейска харта за безопасност на движението по пътищата.

Събитието се осъществи под егидата на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Александър Цветков. От страна на Община Сапарева баня присъства инж. Радка Георгиева.
С подписването на Европейската харта за пътна безопасност, 27 български организации поеха ангажимент към подобряването на сигурността по пътищата в страната. Сред участниците са асоциации, големи компании, малки и средни предприятия, държавни и местни власти.

Присъединяването си Община Сапарева баня като местна администрация поема ангажимента да изгражда и поддържа безопасна инфраструктура на територията на общината; да поставя и поддържа в добро състояние хоризонталната и вертикална пътна маркировка на територията на общината; да предоставя актуаклна информация по темата „Безопасно пътно движение".

Европейската харта за пътна безопасност е създадена през 2004 г., като част от мерките за борба с войната по пътищата и с амбициозната цел да намали наполовина жертвите на пътнотранспортни произшествия в Европа. Хартата обединява компании, държавната власт и гражданското общество, предоставяйки им възможност да предприемат конкретни действия за намаляване на броя на жертвите по пътищата, да споделят своите идеи и успешни практики за да се постигне напредък в разрешаването на проблемите свързани с безопасността на пътя.