Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис- извлечение от протокол №7 от 28.03.2024г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №7 от 28.03.2024г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №8 от 25.04.2024г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №8 от 25.04.2024г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение на Протокол №3/30.12.2019г. на заседание на ОбС Сапарева баня

На заседание ОбС Сапарева баня взема 18 решения.

Препис- извлечение на Протокол №4/30.01.2020г. на заседание на ОбС Сапарева баня

На заседание ОбС Сапарева баня взема 22  решения.

Протокол №41/26.05.2011 г.

На 26.05.2011 г. ОбС Сапарева баня взема 23 решения.

Протокол №3/27.01.2012 г.

На 27.01.2012г. ОбС Сапарева баня взема 31 решения.

 

Протокол №4/17.02.2012 г.

На  17.02.2012г. ОбС Сапарева баня взема 23 решения.

Протокол №5/16.03.2012 г.

 На  16.03.2012г. на  заседание   ОбС Сапарева баня взема  24 решения.

 

Протокол №6/11.04.2012 г.

Препис - извлечение от Протокол №6/11.04.2012 г. на заседание на Общински съвет Сапарева баня

Протокол №7/11.05.2012 г.

Препис - извлечение от Протокол №7/11.05.2012 г. на заседание на ОбС.

 

Протокол №9/02.07.2012 г.

Препис - извлечение от Протокол №9/02.07.2012 г. на заседание на ОбС

Протокол №8/08.06.2012 г.

Препис - извлечение от Протокол №8/08.06.2012 г. на заседание на ОбС е достъпен в прикачения файл

Протокол №10/31.07.2012 г.

Препис - извлечение от Протокол №10/31.07.2012 г. на заседание на ОбС

Протокол №11/05.09.2012 г.

Препис-извлечение от Протокол №11/05.09.2012 г. на заседание на ОбС Сапареба баня е достъпно в прикачения файл

Протокол №12/28.09.2012 г.

Препис – извлечение от Протокол №12/28.09.2012 г.

Протокол №13/19.10.2012

Препис-извлечение от Протокол №13/19.10.2012 г. на заседание на ОбС

Протокол №14/12.11.2012

Документът е достъпен в прикачения файл

Протокол № 15/07.12.2012

 

Решенията от Протокол № 15 са достъпни в прикачения файл

 

Протокол №16/25.01.2013 г.

Решенията на ОбС от 25.01.2013 са достъпни в прикачения файл

Протокол №17/27.02.2013 г.

Протокол №17/27.02.2013 г.

Протокол №18/25.03.2013 г.

Община Сапарева баня ще сключи договор за кредит с „Фонд за органите на местното самоуправление в България - ФЛАГ" ЕАД,

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ №2 от 27.11.2015 г.

На 27.11.2015 г. ОбС Сапарева баня взема 10 решения

Протокол №19/30.04.2013 г.

Преис-извлечение на Протокол №19/30.04.2013 г.

Протокол №20/29.05.2013

Протокол №20/29.05.2013 г. е достъпен в прикачения файл

Протокол №21/12.06.2013 г.

Протокол №21/12.06.2013 г. е достъпен в прикачения файл

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ №1 от 06.11.2015 г.

Решенията са достъпни в прикачения файл.

Протокол №22/12.07.2013 г.

Препис извлечение от Протокол №22/12.07.2013 г. е достъпен в прикачения файл

Протокол №23/16.08.2013

Протокол №23 от 16.08.2013 г. е достъпен в прикачения файл.

Протокол №24/27.09.2013 г.

Препис-извлечение от Протокол №24/27.09.2013 г.

Протокол №25/01.11.2013 г.

Препис-извлечение от Протокол №25/01.11.2013 г. е достъпен в прикачения файл

 

ПРОТОКОЛ №27/17.12.2013 г.

Препис - извлечение от Протокол №27/17.12.2012 г. на заседание на ОбС.

Протокол №26/29.11.2013 г.

ПРЕПИС - ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ №26/29.11.2013 г. на заседание на ОбС е достъпен в прикачения файл

 

Протокол №28/20.12.2013г. на заседание на ОбС Сапареба баня

Препис-извлечение от Протокол №28/20.12.2013 г. на заседание на ОбС Сапареба баня е достъпно в прикачения файл

Протокол №1/10.01.2014 г.

Препис - извлечение от Протокол №1/10.01.2014г. на заседание на ОбС е достъпен в прикачения файл

ПРОТОКОЛ №2/28.01.2014 г.

Препис - извлечение от Протокол №2/28.01.2014г. на заседание на ОбС.

ПРОТОКОЛ №3/14.02.2014 г.

Препис - извлечение от Протокол №3/14.02.2014г. на заседание на ОбС.

ПРОТОКОЛ №4/27.02.2014 г. на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

Препис - извлечение от Протокол №4/27.02.2014г. на заседание на ОбС.

ПРОТОКОЛ №7/16.04.2014 г. oт заседание на общински съвет

Решенията са достъпни в прикачения файл.

ПРОТОКОЛ №5/26.03.2014 г. oт заседание на общински съвет

Информацията е достъпна в прикачения файл.

Протокол №8/16.05.2014 г. на заседание на ОбС

Препис - извлечение от Протокол №8/16.05.2012 г. на заседание на ОбС.

Протокол №9/28.05.2014 г. на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

Препис - извлечението от Протокол №9/28.05.2014 г. на заседание на ОбС е достъпно в прикачения файл.

Решение №21 от Протокол №9/28.05.2014г.

Решение №21 от Протокол  №9/28.05.2014г. на общински съвет Сапарева баня за приемане на Годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2013г.

ПРОТОКОЛ №10/25.06.2014 г. на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

Препис - извлечение от Протокол  №10/25.06.2014 г.на заседание на ОбС.

ПРОТОКОЛ №12/30.07.2014 г. на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

Решенията от Протокол №12/30.07.2014г. на общински съвет Сапарева баня са достъпни в прикачения файл.

ПРОТОКОЛ №13/17.09.2014 г. на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

Решенията от заседанието са достъпни в прикачения файл.

ПРОТОКОЛ №14/24.10.2014 г.

Решенията са достъпни в прикачения файл.

ПРОТОКОЛ №15/05.11.2014 г. на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

Решенията са достъпни в прикачения файл.

 

 

 

Решения от Протокол 16 от 28.11.2014г.

Решенията са  достъпни в прикачения файл.

ПРОТОКОЛ №17/19.12.2014 г. на заседание на ОбС

Информацията е достъпна в прикачения файл.

Протокол №1/20.01.2015 г. на заседание на ОбС

Решенията са достъпни  в прикачения файл.

Протокол №2/11.02.2015 г. на заседание на ОбС

Решенията са достъпни в прикачения файл.

Протокол №3/27.02.2015 г. на заседание на ОбС

Решението е достъпно в прикачения файл.

ПРОТОКОЛ №4/18.03.2015 г. на заседание на ОбС

Протоколът е достъпен в прикачения файл.

ПРОТОКОЛ №5/29.04.2015 г. на заседание на ОбС

Решенията от протокола са достъпни в прикачените файлове.

Протокол №6/ 27.05.2015 от заседание на ОбС

Решенията са достъпни в прикачения файл.

Препис -извлечение от Протокол №7/06.07.2015 г. на заседание на ОбС

Решенията са достъпни в прикачения файл.

ПРОТОКОЛ №8/30.07.2015 г.

Решенията са достъпни в прикачениян файл.

ПРОТОКОЛ №9/06.08.2015 г.

Решението е достъпно в прикачения файл.

ПРОТОКОЛ №10/14.08.2015 г. на заседание на ОбС

Решнието е достъпно в прикачения файл.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ №11/28.08.2015 г. на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

Решенията са достъпни в прикачения файл.

ПРОТОКОЛ №12/11.09.2015 г. на ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

Решенията са достъпни в прикачения файл.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ №3/15.12.2015 г. на заседание на ОбС

Решенията са достъпни в прикачения файл.

Решения на ОбС Сапарева баня от Протокол №4/28.12.2015г.

Решенията да достъпни в прикачените файлове.

ПРОТОКОЛ №5/28.01.2016г. на заседание на ОбС

Решенията са достъпни в прикачените файлове.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ №6/19.02.2016г.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ От ПРОТОКОЛ №7/ 30.03.2016г. на заседание на ОбС

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.1, т.24 от ЗМСМА и чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците.

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ от ПРОТОКОЛ №9 от 28.04.2016г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и ОбС гр.Сапарева баня

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ От ПРОТОКОЛ №8/ 14.04.2016г. НА ИЗВЪРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ на ОбС

На основание: Чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 и във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОТ ПРОТОКОЛ №11/ 23.06.2016г. на заседание на ОбС

На 23.06.2016г. ОбС Сапарева баня взема 10 решения.

Препис- извлечение на Протокол №10/31.05.2016г. на заседание на ОбС

На 31.05.2016г. ОбС Сапарева баня взема 17 решения.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ От ПРОТОКОЛ №12/ 29.07.2016г. НА Заседание на ОбС

На 29.07.2016г. ОбС Сапарева баня взема 21 решения.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ ОT ПРОТОКОЛ № 14/27.09.2016г. на заседание на ОбС

 Препис - извлечение  от Протокол № 14/27.09.2016г. на заседание на ОбС.

Препис-извлечение от Протокол № 15/31.10.2016г. на заседание на ОбС

На 31.10.2016г. ОбС Сапарева баня взема 14 решения.

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ От ПРОТОКОЛ № 16/30.11.2016г. на заседание на ОбС

На 30.11.2016г. ОбС Сапарева баня взема 10 решения.

Препис-извлечение от Протокол №18/29.12.2016г. на заседание на ОбС

На 29.12.2016г. ОбС Сапарева баня взема 14 решения.

Препис-извлечение от Протокол № 19/25.01.2017г. на заседание на ОбС

На 25.01.2017г. ОбС Сапарева баня взема 13 решения.

Препис -извлечения от Протокол №20/28.02.2017г. на заседание на ОбС Сапарева баня

На 28.02.2017г. ОбС Сапарева баня взема 23 решения.

Препис -извлечение от Протокол №21/29.03.2017г. на заседание на ОбС

На 29.03.2017г. ОбС Сапарева баня взема 18 решения.

Препис -извлечение от Протокол №22/19.04.2017г. на заседание на ОбС

На 19.04.2017г. ОбС Сапарева баня взема 3 решения.

Препис-извлечение от Протокол № 23/27.04.2017г. на заседание на ОбС

На 27.04.2017г. ОбС Сапарева баня взема 21 решения.

Препис извлечение от Протокол № 24/31.05.2017г. на заседание на ОбС

На 31.05.2017 г. ОбС Сапарева баня взема 14 решения.

Препис-извлечение oт Протокол № 25/28.06.2017г. на заседание на ОбС

На  28.06.2017г. ОбС Сапарева баня взема  11 решения.

Препис-извлечение от Протокол № 26/27.07.2017г. на заседание на ОбС

На  27.07.2017г. ОбС Сапарева баня взема 14 решения.

Препис -извлечение от Протокол № 27/07.09.2017г. на заседание на ОбС

На  27.09.2017г. ОбС Сапарева баня взема 12 решения

Протокол №28/ 31.10.2017г. от заседание на ОбС

На  31.10.2017 г. ОбС Сапарева баня взема  10 решения.

Препис - извлечение от Протокол № 29/10.11.2017г. на заседание на ОбС

На основание чл.21, ал. 2 и във връзка с чл.59, ал.1 и чл.61, ал.1 от ЗМСМА, чл.6, ал.2 от ЗФУКПС и в съответствие с изискванията на чл.5, ал.2, т.9 и чл.8, ал.1 и сл. от ЗОП   

Препис-извлечение от Протокол № 30/30.11.2017г. на заседание на ОбС

На  30.11.2017 г. ОбС Сапарева баня взема  15 решения.

Препис - извлечение от Протокол №31/29.12.2017г. на заседание на ОбС

На 29.12.2017г. ОбС Сапарева баня взема 10 решения

Докладна записка относно приемане на Отчет за дейността на ОбС– Сапарева баня и неговите комисии за периода от месeц юли 2017г. до месец декември 2017г.

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет - Сапарева баня  и неговите комисии за периода от месeц  юли 2017г. до месец  декември 2017г.

Препис - извлечение от Протокол №32/31.01.2018г. на заседание на ОбС

На 31.01.2018г. ОбС Сапарева баня взема 13 решения.

Препис-извлечение от Протокол № 33/28.02.2018г. на заседание на ОбС

На 28.02.2018г. ОбС Сапарева баня взема 17 решения.

Препис – извлечение от Протокол №34 от 29.03.2018 г.

На 29.03.2018г. ОбС Сапарева баня взема 10 решения. 

Препис-извлечение от Протокол № 36/25.04.2018г. на заседание на ОбС

На 25.04.3018г. ОбС Сапарева баня взема 11 решения.

Препис-извлечение от Протокол № 37/30.05.2018г. на заседание на ОБС

На 30.05.2018г.г. ОбС Сапарева баня взема 10  решения.

Препис-извлечение от Протокол № 38/27.06.2018г. на заседание на ОбС

На 27.06.2018г.  ОбС Сапарева баня взема 13  решения.

Препис-извлечение от Протокол № 39/31.07.2018г. на заседание на ОбС

На 31.07.2018г.  ОбС Сапарева баня взема 16  решения.

Препис-извлечение от Протокол № 40/27.09.2018г. на заседание на ОбС

На  27.09.2018г.  ОбС Сапарева баня взема 9   решения.

Препис - извлечение от Протокол №41/31.10.2018г. на заседание на ОбС

На  31.10.2018г.  ОбС Сапарева баня взема 15 решения.

Препис - извлечение от Протокол №42/29.11.2018г. на заседание на ОбС

На  29.11.2018г.  ОбС Сапарева баня взема 12 решения.

Препис извлечение от Протокол № 43/21.12.2018г. на заседание на ОбС

На заседание на ОбС -Сапарева баня на 21.12.2018г. бяха взети 11 решения.

Препис - извлечение от Протокол №44/16.01.2019г. на заседание на ОбС

На  извънредно заседaние на ОбС -Сапарева баня на  16.01.2019г. бяха взети 3 решения.

Препис– извлечение от Протокол №45 от 31.01.2019г. на заседание на ОбС

На заседание на ОбС -Сапарева баня на  31.01.2019г. бяха взети  26 решения.

Препис - извлечение от Протокол №46/28.02.2019г. на заседание на ОбС

На заседание на ОбС -Сапарева баня на   28.02.2019г.  бяха взети  14 решения.

Препис-извлечение от Протокол № 47/14.03.2019г. на извънредно заседание на ОбС

На  14.03.2019г. ОбС Сапарева баня взема 7 решения.

Препис-извлечение от Протокол № 48/28.03.2019г. на редовно заседание на ОбС

На  28.03.2019г. ОбС Сапарева баня взема 21 решения.

Препис-извлечение от Протокол №49/25.04.2019г. на редовно заседание на ОбС

На  25.04.2019г.  ОбС Сапарева баня взема  18  решения.

Препис -извлечение на Протокол № 50/30.05.2019г. на заседание на ОбС Сапарева баня

На  30.05.2019г. ОбС Сапарева баня взема   22 решения.

Препис-извлечение от Протокол №52/17.07.2019г. на заседание на ОбС

На извънредната сесия Общински съвет- Сапарева баня взе 1 решение.

Препис-извлечение от Протокол №51/27.06.2019г. на редовно заседание на ОбС

На 27.06.2019г г. ОбС Сапарева баня взема  11 решения.

Препис-извлечение от Протокол №53/31.07.2019г. на заседание на ОбС

На 31.07.2019г. ОбС Сапарева баня взема  21  решения.

Препис -извлечение на Протокол № 54/19.09.2019г. на заседание на ОбС Сапарева баня

На 19.09.2019г. ОбС Сапарева баня взема  33 решения.

Препис-извлечение от Протокол № 2/28.11.2019г. на заседание на ОбС

На 28.11.2019г. ОбС Сапарева баня взема 13 решения.

Препис-извлечение от Протокол № 1/11.11.2019г. на заседание на ОбС

На 11.11.2019г. ОбС Сапарева баня взема   2  решения.

Препис- извлечение на Протокол №5/28.02.2020г. на заседание на ОбС Сапарева баня

На заседание ОбС Сапарева баня взема  18 решения.

Препис- извлечение на Протокол №6/26.03.2020г. на заседание на ОбС Сапарева баня

На заседание ОбС Сапарева баня взема 17 решения.

Препис- извлечение на Протокол №7/30.04.2020г. на заседание на ОбС Сапарева баня

На заседание ОбС Сапарева баня взема 28 решения.

Препис- извлечение на Протокол №8/28.05.2020г. на заседание на ОбС Сапарева баня

На 28.05.2020г. ОбС Сапарева баня взема  8 решения.

Препис- извлечение на Протокол №9/25.06.2020г. на заседание на ОбС Сапарева баня

На заседание ОбС Сапарева баня взема 21 решения.

Препис- извлечение на Протокол №10/30.07.2020г. на заседание на ОбС Сапарева баня

 На  редовно заседание на 30.07.2020г. ОбС Сапарева баня взема  20 решения.

Препис-извлечение на Протокол №11/30.09.2020г. от заседание на ОбС Сапарева баня

На заседание на 30.09.2020г. ОбС Сапарева баня взема 24  решения.

Препис-извлечение на Протокол №13/29.10.2020г. от заседание на ОбС Сапарева баня

 

На основание:  чл. 21, ал. 2 във връзка с чл.27, ал.З от ЗМСМА, чл.79 от АПК, чл.18а, чл.26 и чл.28 ЗНА предлагам на Общински съвет Сапарева баня

Препис-извлечение от Протокол № 14/23.11.2020г. на заседание на ОбС Сапарева баня

Общински съвет Сапарева баня приема Декларация, с изразено становище против предвижданията на проекта на Закон за водоснабдяването и канализацията, съгласно Предложение 1, към настоящото  решение.

Препис-извлечение от Протокол № 15/26.11.2020г. на заседание на ОбС Сапарева баня

На заседание ОбС Сапарева баня взема 12 решения.

Препис-извлечение на Протокол №16/30.12.2020г. от заседание на ОбС Сапарева баня

На заседание ОбС Сапарева баня взема 15 Решения.

Препис- извлечение на Протокол №17/28.01.2021г. на заседание на ОбС Сапарева баня

На заседание ОбС Сапарева баня взема 15 решения.

Препис- извлечение на Протокол №18/25.02.2021г. на заседание на ОбС Сапарева баня

На заседание ОбС Сапарева баня взема 31 решения.

Решения и Протокол №19 от 25.03.2021

 Протокола е достъпен в прикачен файл.

Решения и Протокол №20 от 29.04.2021г.

Протокола е достъпен в прикачен файл.

Решения и протокол No21/27.05.2021

Протокола е достъпен в прикачен файл.

Решения и протокол №22/24.06.2021г.

Протокола е достъпен като прикачен файл.

Решения и протокол №23/ 29.07.2021г

протокола е достъпен като прикачен файл

Решения и протокол №24/ 30.09.2021г

Решенията и протокола са достъпни като прикачени файлове.

Протокол №25/ 28.10.2021г. и решения

Протокола и решенията са достъпни в прикачен файл.

Решения и протокол №26/25.11.2021г.

Протокола е достъпен вприкачен файл.

Решения и протокол №27/23.12.2021г.

Протокола е качен като прикачен файл.

Решения и Протокол №28 / 27.01.2022г.

Протокола можете да видите в прикачен файл.

Решения и протокол №29 от 24.02.2022г.

Решенията и протокола са достъпни в прикачени файлове.

Решения и протокол №30/ 31.03.2022г

Решенията и протокола са достъпни като прикачени файлове.

 

Решения по протокол №31 от 21.04.2022г.

Протокола можете да видите в прикачен файл.

Препис- извлечение на Протокол №32/26.05.2022г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Протокол №32/26.05.2022г и решения от заседания на ОбС Сапарева баня

Препис-извлечение от Протокол №33 от 30.06.2022г. и решения от заседания на ОбС Сапарева баня

Протокол №33/30.06.2022г и решения от заседания на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №34 от 28.07.2022 г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №34 от 28.07.2022 г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

 

Препис- извлечение от протокол №35 от 25.08.2022г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №35 от 25.08.2022г. и решения от Заседание на ОбС Сапарева баня 

Препис- извлечение от протокол №36 от 29.09.2022г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №36 от 29.09.2022г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №37 от 27.10.2022г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №37 от 27.10.2022г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №38 от 24.11.2022г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №38 от 24.11.2022г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №39 от 13.12.2022г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №39 от 13.12.2022г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №40 от 22.12.2022г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №40 от 22.12.2022г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №41 от 26.01.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №41 от 26.01.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №42 от 23.02.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №42 от 23.02.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №43 от 30.03.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №43 от 30.03.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №43 от 30.03.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №43 от 30.03.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №44 от 27.04.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №44 от 27.04.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №45 от 25.05.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №45 от 25.05.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №46 от 29.06.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №46 от 29.06.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №47 от 27.07.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №47 от 27.07.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

 

 

Препис- извлечение от протокол №48 от 31.08.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №48 от 31.08.2023г. и решение от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №49 от 20.09.2023г. и решение 753 от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №49 от 20.09.2023г. и решение 753 от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис

Препис

Препис- извлечение от протокол №49 от 20.09.2023г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №49 от 20.09.2023г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №1 от 13.11.2023г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №1 от 13.11.2023г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Протоколът е достъпен в прикачения файл.

Препис- извлечение от протокол №2 от 30.11.2023г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №2 от 30.11.2023г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №3 от 28.12.2023г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №3 от 28.12.2023г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №4 от 25.01.2024г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №4 от 25.01.2024г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №5 от 15.02.2024г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №5 от 15.02.2024г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №6 от 29.02.2024г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис- извлечение от протокол №6 от 29.02.2024г. и решения от заседание на ОбС Сапарева баня

Препис - извлечения от Протокол №9 от 30.05.2024 г. и решения от заседания на ОбС Сапарева баня

Препис - извлечения от Протокол №9 от 30.05.2024 г. и решения от заседания на ОбС Сапарева баня