Общински съвет > Постоянни комисииПринтирай

Постоянни комисии

Постоянни комисии, назначени с  Решение №2 от Протокол 2/27.11.2015г. на общински съвет - град Сапарева баня:


1 . ТСУ:

1. Николай Мертекчийски

2. Йордан Кацарски

3. Калин Базиргянов

4. Йордан Камджилов

5. Орлин Пехливански

6. Георги Попмихайлов

7. Георги Тодоров

                     

2. Образование,  култура, вероизповедание  и поддържане на архитектурни паметници:

1. Никола Фарфаров

2. Николай Мертекчийски

3. Даниела Ранова


3. Бюджет, финанси и евроинтеграция:

1. Христо Милтенов

2. Костадин Николов

3. Никола Фарфаров

4. Светослав Андреев

5. Йордан Камджилов

6. Георги Тодоров

7. Калин Базиргянов


4. Транспорт, безопасност на движението и обществен ред:

1. Калин Базиргянов

2. Йордан Кацарски

3. Йордан Камджилов


5. Туризъм и спорт, курортно дело, балнеология и здравеопазване:

1. Георги Тодоров

2. Христо Милтенов

3. Орлин Пехливански  


 6. Селско, горско стопанство и околна среда :

1. Георги Попмихайлов

2. Николай Мертекчийски

3. Йордан Кацарски


7. Комисия по предотвратяване и установяване конфликт на интереси :

1. Христо Милтенов

2. Костадин Николов

3. Даниела Ранова