Публични регистри > Общинска собственостПринтирай

Регистър на публичната общинска собственост

Регистърът е достъпен в прикачения файл.

Регистър на частната общинска собственост

Регистърът е достъпен в прикачения файл.

Общински концесионен регистър

Концесионният регистър е достъпен в прикачения файл.