Общинска администрация > Административни услугиПринтирай

Административно обслужване и такси за предоставяните общински услуги

Звена за административно обслужване - 3 броя гишета , находящи се на първия етаж в сградата на общинска администрация гр. Сапарева баня. Звеното приема заявления за прдоставяне на достъп до обществена информация.

Бланки

Заявление до кмета на общината

Община Сапарева баня осъществява услуги по Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС)

Уведомяваме Ви,че съгласно Споразумение  № КД-3-138/15.10.2019 година сключено между Община Сапарева баня и  АГКК гр.София: Община Сапарева баня приема да подпомага АГКК  при административното обслужване на потребителите за част от

Списък на обслужващите сметки за приходи на община Сапарева баня

Списък на IBAN сметките за приходи на  община Сапарева баня и отдел "Местни данъци и такси"

Плащане на данъци към община Сапарева баня чрез електронните платформи на ИПЕЙ и ИЗИПЕЙ

Тук можете да осъществите Вашите първоначални регситрации в електронните платформи на ИПЕЙ и ИЗИПЕЙ, за да заплащате Вашите данъчни задължения онлайн.

 

Унифицирани образци на заявления, протоколи за устно заявяване и образци на издавани документи за услуги, предоставяни от общинските администрации

С Постановление №172 на Министерски съвет от 11 юли 2019г. за допълнение на Наредбата за административното обслужване, нормативно са регламентирани унифицирани образци на  заявления за 16 административни услуги, предоставяни от общинските администрации.