Общинска администрация > Административни услугиПринтирай

Административно обслужване

Звена за административно обслужване - 3 броя гишета , находящи се на първия етаж в сградата на общинска администрация гр. Сапарева баня. Звеното приема заявления за прдоставяне на достъп до обществена информация.

Онлайн услуги

Проект "Администрация в услуга" и качване на електронни форми:

Бланки

Заявление до кмета на общината

Харта на клиента

Харта на клиента