Общинска администрация > Административни услугиПринтирай

Административно обслужване и такси за предоставяните общински услуги

Звена за административно обслужване - 3 броя гишета , находящи се на първия етаж в сградата на общинска администрация гр. Сапарева баня. Звеното приема заявления за прдоставяне на достъп до обществена информация.

Бланки и формуляри за предоставяните административни услуги от община Сапарева баня

Тук можете да откриете открите необходимите бланки на заявления до кмета на община Сапарева баня  за всички административни услуги, които общината предлага!

Община Сапарева баня осъществява услуги по Кадастрално-административната информационна система на Агенцията (КАИС)

Уведомяваме Ви,че съгласно Споразумение  № КД-3-138/15.10.2019 година сключено между Община Сапарева баня и  АГКК гр.София: Община Сапарева баня приема да подпомага АГКК  при административното обслужване на потребителите за част от

Списък на обслужващите сметки за приходи на община Сапарева баня

Списък на IBAN сметките за приходи на  община Сапарева баня и отдел "Местни данъци и такси"

Плащане на данъци към община Сапарева баня чрез електронните платформи на ИПЕЙ и ИЗИПЕЙ

Тук можете да осъществите Вашите първоначални регситрации в електронните платформи на ИПЕЙ и ИЗИПЕЙ, за да заплащате Вашите данъчни задължения онлайн.

 

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ДОИ/ 2022 г.. В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

 ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ  /ДОИ/ 2022 г.. В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ДОИ/ 2023 г. В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИ И ОБРАБОТЕНИ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ДОИ/ 2023 г. В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ