Общинска администрация > БюджетПринтирай

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.02.2024 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.02.2024 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.03.2024 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.03.2024 г.

Протокол от публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Сапарева баня за ОБЕКТ: „Довеждащ водопровод и черпателен резервоар 500 м³ с помпена станция за минерална вода“

На 25.04.2024 година от 12.00  часа в малкия салон на читалище“ Просветен лъч 1905“ гр. Сапарева  баня,  на основание чл.15 от Закона за общинския дълг и  Наредбата за поемане на общински дълг на община Сапарева баня, се  проведе    публично обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг от Община Сапарева баня за ОБЕКТ: „Довеждащ водопровод и черпателен резервоар 500 м³ с помпена станция за минерална вода

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец май 2019

Месечният отчет е достъпен в прикачените файлове.

Тримесечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня към 30.06.2019г.

Тримесечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец юни 2019

Месечният отчет е достъпен в прикачените файлове.

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец юли 2019

Месечният отчет е достъпен в прикачените файлове.

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец август 2019

Месечният отчет е достъпен в прикачените файлове.

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец септември 2019

Месечният отчет е достъпен в прикачените файлове.

Тримесечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня към 30.09.2019г.

Тримесечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец октомври 2019

Месечният отчет е достъпен в прикачените файлове.

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец ноември 2019

Месечният отчет е достъпен в прикачените файлове.

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец декември 2019

Месечният отчет е достъпен в прикачените файлове.

Тримесечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня към 31.12.2019г.

Тримесечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Счетоводна политика на община Сапарева баня

Документът е достъпен в прикачения файл.

Проектобюджет 2015 година

Проектобюджетът за 2015г. може да намерите в прикачения файл.

Покана за публично обсъждане на проектобюджет за 2016-та година

           Съгласно Заповед  РД-08-03/08.01.2016 г.на кмета на община Сапарева баня и на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси на 15 януари 2016г. (петък), от 15.00 ч., в заседателната зала на общината ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2016 г.

Годишен отчет за 2015 година

Отчетът е достъпен в прикачения файл.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2016г.

Отчетът е достъпен в прикачения файл.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА 2017 г.

Публичното обсъждане на проектобюджета на община Сапарева баня  за 2017 г. е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето на бюджета за следваща година. 

Покана за публично обсъждане проекта на бюджет за 2020г. на община Сапарева баня

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 15.01.2020г. (сряда), от 12.00 ч., в заседателната зала на общината ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на община Сапарева баня за 2020 г.

Бюджет на община Сапарева баня за 2017година

Бюджетът на община Сапарева баня за 2017година е достъпен в прикачения файл.

Месечен отчет за януари, касаещ изпълнението на Бюджет 2017

Месечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Месечен отчет за февруари, касаещ изпълнението на Бюджет 2017

Месечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.

Отчетът е достъпен в прикачения файл.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА 2016 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сапарева баня, организирам публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Сапарева баня за 2016 г. от местната общност.

 

Tримесечен отчет за касовото изпълнение на община Сапарева баня към 30.06.2017г.

Тримесечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Tримесечен отчет за касовото изпълнение на община Сапарева баня към 30.09.2017г.

Тримесечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Проектобюджет за 2018г.

Проектобюджетът за 2018г.  e достъпен в прикачения файл.

Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.

Годишният отчет е достъпен в прикачените файлове.

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Сапарева баня за 2017г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сапарева баня, организирам публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Сапарева баня за 2017 г. от местната общност.

 

Покана до местната общност за участие в подготовката на бюджета на община Сапарева баня за 2019 година

Каним местната общност да участва с предложения за подготовка на проект за бюджет на община Сапарева баня за 2019година.Предложенията се приемат в деловодството на община Сапарева баня и на e-mail:sap_oba@abv.bg.

 

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА 2019 г.

Публичното обсъждане на проектобюджета на община Сапарева баня  за 2019 г. е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето на бюджета за следваща година.

Проектобюджет на община Сапарева баня за 2019г.

Проектобюджетът е достъпен в прикачения файл.

Годишен финансов отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Сапарева баня към 31.12.2018г.

Годишният  финансов отчет е достъпен в прикачения  файл.

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец март 2019

Месечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Тримесечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня към 31.03.2019г.

Тримесечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Покана до местната общност за участие в подготовката на бюджета на община Сапарева баня за 2020 година

Каним местната общност да участва с предложения за подготовка на проект за бюджет на община  Сапарева баня за 2020година.Предложенията се приемат в деловодството на община Сапарева баня и на e-mail:sap_oba@abv.bg. Срок за набиране на предложенията  до 29.11.2019 г.       

 

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец март 2020

Месечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Тримесечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня към 30.03.2020г.

Тримесечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Покана за обществено обсъждане на проекта на план за финансово оздравяване на община Сапарева баня

На основание чл.130 д от Закона за публичните финанси и във връзка с Решение № 109/30.04.2020 г. на Общински съвет Сапарева баня, Община Сапарева баня  организира публично обсъждане на Проекта на Плана за финансово оздравяване за 2020 година .

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец април 2020

Месечният отчет е достъпен в прикачените файлове.

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец май 2020

Месечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за месец юни 2020

Месечният отчет е достъпен в прикачените файлове.

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Сапарева баня за 2019г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сапарева баня, организирам публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Сапарева баня за 2019 г. от местната общност.

Тримесечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня към 30.06.2020г.

Тримесечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец Юли 2020

Месечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Тримесечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня към 30.09.2020г.

Тримесечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Покана за обсъждане на проекто-бюджета на Община Сапарева баня за 2021 година

На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 03.02.2021. (сряда), от 12.00 ч., в малкия салон на читалището ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на община Сапарева баня за 2021 г.

 

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец декември 2020 г.

Месечният отчет е достъпен в прикачените файлове.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2020 г.

Отчета е качен в прикачен файл.

Тримесечен отчет за касово изпълнение бюджета към 31.03.2021 година

Отчета е достъпен в прикачен файл.

Първоначален план на капиталови разходи

Вижте в прикачения файл.

Тримесечен отчет за касово изпълнение бюджета към 30.06.2021 година

Отчета е достъпен в прекачен файл.

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец Юли 2021

Месечният отчет е достъпен в прикачените файлове

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец август 2021

Месечният отчет е достъпен в прикачените файлове.

Покана до местната общност по разработване и съставяне на общински бюджет 2022 година

Поканата и заповедта можете да видите като прикачен файл.

Тримесечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня към 30.09.2021г.

Тримесечният отчет е достъпен в прикачения файл.

 

 

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец септември 2021

Месечният отчет е достъпен в прикачените файлове.

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец октомври 2021

Месечният отчет е достъпен в прикачените файлове.

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец Януари 2022

Месечният отчет е достъпен в прикачените файлове.

Тримесечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня към 21.12.2021г.

Тримесечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец Февруари 2022

Месечният отчет е достъпен в прикачените файлове.

Инвестиционна програма на Община Сапарева баня за 2022 година .

В прикачени файлове можете да видите таблици за инвестиционната програма и проект бюдьет 2022 година.

Докладна записка от Калин Гелев - кмет на Община Сапарева баня

         ОТНОСНО Приемане на Правилник за изменение и допълнение  на Правилника  за реда и начина за отпускане на еднократна парична  помощ, приет с Решение № 123 от Протокол № 10 от 31.05.2016 г. на Общински съвет гр.Сапарева баня

 

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2022 г.

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец април 2022

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец април 2022

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец март 2022

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец март 2022

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец май 2022 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец май 2022 г.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА 2021 г.

 

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сапарева баня, организирам публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Сапарева баня за 2021 г. от местната общност.

 

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец юни 2022 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец юни 2022 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня към 30.06.2022 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета  на Община Сапарева баня към 30.06.2022 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец юли 2022 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец юли 2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец Август 2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец Август 2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец Септември 2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец Септември 2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец Октомври 2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец Октомври 2022г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня към 30.09.2022 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня към 30.09.2022 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец Ноември 2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец Ноември 2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец Декември 2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец Декември 2022г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец Януари 2023г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец Януари 2023г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня към 31.12.2022 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня към 31.12.2022 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за месец 02.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за месец 02.2023 г. 

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Сапарева баня за месец Март 2023г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Сапарева баня за месец Март 2023г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.03.2023 г. 

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.04.2023 г

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.04.2023 г

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. 05.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м. 05.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.06.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.06.2023 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

Тримесечен отчет за касово изпълнение на бюджета към 30.06.2023 г.

Покана за публично обсъждане проекта на бюджет за 2023 г. на община Сапарева баня

  На основание чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси на 23.08.2023. (СРЯДА), от 12.00 ч., в малкия салон на читалището ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета на община Сапарева баня за 2023 г.

Проект на бюджет 2023 г. и инвестиционна програма на Община Сапарева баня за 2023 г.

Проект на бюджет 2023 г. и инвестиционна програма на Община Сапарева баня за 2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.07.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.07.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.09.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.09.2023 г. 


Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.08.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.08.2023 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2023 г.

Тримесечен отчет към 30.09.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.10.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.10.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.11.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.11.2023 г.

Покана за публично обсъждане проекта на бюджет за 2024 г. на община Сапарева баня

На 22.01.2024г. (ПОНЕДЕЛНИК) ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2024г. на община  Сапарева баня

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.12.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.12.2023 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Тримесечен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2023 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.01.2024 г.

Месечен отчет за касовото изпълнение на бюджета за м.01.2024 г.

Месечен отчет за касово изпълнение на бюджета за м.04.2024 г.

Месечен отчет за м.04.2024 г.