Общинска администрация > БюджетПринтирай

Проектобюджет 2012

Първоначален план на Бюджет 2012 е достъпен в прикачения файл

Извънбюджетни сметки

Извънбюджетни сметки

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

Информацията е достъпна в прикачения файл.

Проектобюджет 2015 година

Проектобюджетът за 2015г. може да намерите в прикачения файл.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз- 2014г.

Отчетът е  достъпен в прикачените файлове.

Оборотна ведомост към 31.12.2014г.

Оборотната ведомост е достъпна в прикачения файл.

Покана за публично обсъждане на проектобюджет за 2016-та година

           Съгласно Заповед  РД-08-03/08.01.2016 г.на кмета на община Сапарева баня и на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси на 15 януари 2016г. (петък), от 15.00 ч., в заседателната зала на общината ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2016 г.

Годишен отчет за 2015 година

Отчетът е достъпен в прикачения файл.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2016г.

Отчетът е достъпен в прикачения файл.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА 2017 г.

Публичното обсъждане на проектобюджета на община Сапарева баня  за 2017 г. е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето на бюджета за следваща година. 

Бюджет на община Сапарева баня за 2017година

Бюджетът на община Сапарева баня за 2017година е достъпен в прикачения файл.

Месечен отчет за януари, касаещ изпълнението на Бюджет 2017

Месечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Месечен отчет за февруари, касаещ изпълнението на Бюджет 2017

Месечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.

Отчетът е достъпен в прикачения файл.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА 2016 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сапарева баня, организирам публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Сапарева баня за 2016 г. от местната общност.

 

Tримесечен отчет за касовото изпълнение на община Сапарева баня към 30.06.2017г.

Тримесечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Tримесечен отчет за касовото изпълнение на община Сапарева баня към 30.09.2017г.

Тримесечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Проектобюджет за 2018г.

Проектобюджетът за 2018г.  e достъпен в прикачения файл.

Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2017г.

Годишният отчет е достъпен в прикачените файлове.

Покана за публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на община Сапарева баня за 2017г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сапарева баня, организирам публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Сапарева баня за 2017 г. от местната общност.

 

Покана до местната общност за участие в подготовката на бюджета на община Сапарева баня за 2019 година

Каним местната общност да участва с предложения за подготовка на проект за бюджет на община Сапарева баня за 2019година.Предложенията се приемат в деловодството на община Сапарева баня и на e-mail:sap_oba@abv.bg.

 

 

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА 2019 г.

Публичното обсъждане на проектобюджета на община Сапарева баня  за 2019 г. е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето на бюджета за следваща година.

Проектобюджет на община Сапарева баня за 2019г.

Проектобюджетът е достъпен в прикачения файл.

Годишен финансов отчет за касовото изпълнение на бюджета на община Сапарева баня към 31.12.2018г.

Годишният  финансов отчет е достъпен в прикачения  файл.

Месечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня за месец март 2019

Месечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Тримесечeн отчет за касовото изпълнение на бюджета на Община Сапарева баня към 31.03.2019г.

Тримесечният отчет е достъпен в прикачения файл.