Общинска администрация > БюджетПринтирай

Проектобюджет 2012

Първоначален план на Бюджет 2012 е достъпен в прикачения файл

Извънбюджетни сметки

Извънбюджетни сметки

ГОДИШЕН ФИНАНСОВ ОТЧЕТ ЗА 2013 ГОДИНА

Информацията е достъпна в прикачения файл.

Проектобюджет 2015 година

Проектобюджетът за 2015г. може да намерите в прикачения файл.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета и средствата от европейския съюз- 2014г.

Отчетът е  достъпен в прикачените файлове.

Оборотна ведомост към 31.12.2014г.

Оборотната ведомост е достъпна в прикачения файл.

Покана за публично обсъждане на проектобюджет за 2016-та година

           Съгласно Заповед  РД-08-03/08.01.2016 г.на кмета на община Сапарева баня и на основание чл.84, ал.2 от Закона за публичните финанси на 15 януари 2016г. (петък), от 15.00 ч., в заседателната зала на общината ще се проведе публично обсъждане на проектобюджета за 2016 г.

Годишен отчет за 2015 година

Отчетът е достъпен в прикачения файл.

Отчет за касовото изпълнение на бюджета към 30.06.2016г.

Отчетът е достъпен в прикачения файл.

ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА 2017 г.

Публичното обсъждане на проектобюджета на община Сапарева баня  за 2017 г. е важна част от бюджетната процедура и има за цел не само да информира, но и да ангажира местната общност за съставянето на бюджета за следваща година. 

Бюджет на община Сапарева баня за 2017година

Бюджетът на община Сапарева баня за 2017година е достъпен в прикачения файл.

Месечен отчет за януари, касаещ изпълнението на Бюджет 2017

Месечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Месечен отчет за февруари, касаещ изпълнението на Бюджет 2017

Месечният отчет е достъпен в прикачения файл.

Годишен отчет за касовото изпълнение на бюджета към 31.12.2016г.

Отчетът е достъпен в прикачения файл.

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА 2016 г.

На основание чл. 140, ал. 4 от Закона за публичните финанси и  Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на Община Сапарева баня, организирам публично обсъждане на отчета за изпълнението на бюджета на Община Сапарева баня за 2016 г. от местната общност.