ИзбориПринтирай

Предварителни списъци за избори на 11.07.2021 година

Списъка можете да намерите в прикачения файл.

Заповед №РД-08-278-01.06.2021г.

Вижте прикачения файл.

Заповед №РД-08-329 от 29.06.2021г.

Заповедта е като прикачен файл.

Заповед №РД-08-328 от 29.06.2021г.

Заповедта е качена като прикачен файл.

Заповед - РД-08-480 от 23.09.2021 година

заповедта можете да видите като прикачен файл.

Заповед РД-08-493 от 28.09.2021г.

Заповедта можете да видите като прикачен файл.

Предварителни списъци за избори на 14.11.2021 година

Списъка можете да видите в прикачен файл.

ЗАЯВЛЕНИЯ!!!

Заявленията са в прикачен файл.

Заповед №РД-08-513 от 05.10.2021г. гр.Сапарева баня

Заповедта е качена като прикачен файл.

СЪОБЩЕНИЕ !!!

Община Сапарева баня уведомява гражданите . че подаването на заявления за гласуването на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия, ще се осъществява  по сл. начин:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до кмета на общината или от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя в деловодството на общината или

-чрез  електронната поща на община Сапарева баня: sap_oba@abv.bg

Предоставяме образец на заявление за попълване от гражданите , като прикачен файл.

Заповед No-08-563 от 04.11.2021г, гр.Сапарева баня

Заповедта е качена като прикачен файл. 

Заповед №РД-01-10-350/08.08.2022 г. на Кмета на Община Сапарева баня за образуване на избирателни секции на територията на община Сапарева баня за насрочените избори на 02.10.2022 г.

Заповед №РД-01-10-350/08.08.2022 г. на Кмета на Община Сапарева баня за образиване на избирателни секции на територията на община  Сапарева баня за насрочените избори на 02.10.2022 г.

Заповед РД-01-10-364 от 16.08.2022 г. на кмета на Община Сапарева баня за определяне на места за обявяване на предварителни избирателени списъци на територията на община Сапарева баня

Заповед РД-01-10-364 от 16.08.2022 г. на кмета на Община Сапарева баня за определяне на места за обявяване на предварителни избирателени списъци  на територията на община Сапарева баня за прожедане на изборите за определяне на народни представители за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Съобщение: симулатор за електронно гласуване за изборите на 02.10.2022 г.

Симулатор за електронно гласуване за изборите на 02.10.2022 г. 

https://www.cik.bg/suemg_02.10.2022/

Предварителни избирателен списък (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)

 ИЗБОРЕН РАЙОН № 10 - КЮСТЕНДИЛСКИ

         ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

         НАСЕЛЕНО МЯСТО .................          КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 006

 

         адрес на избирателната секция ............................................

Заповед РД-01-10-391 от 25.08.2022 г. за определяне на места за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали от кандидатите, партиитея коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания за предстоящите избори на 02.

Заповед РД-01-10-391 от 25.08.2022 г.  за определяне на места за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали от кандидатите, партиитея коалициите  и инициативните комитети  по време на предизборната кампания за предстоящите избори на 02.10.2022г.

Предварителни избирателни списъци (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)

 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

                                          (по чл. 42, ал. 1 ИК)


         ИЗБОРЕН РАЙОН № 10 - КЮСТЕНДИЛСКИ

         ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

 

         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.САПАРЕВО                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 001


Заповед № РД-01-10-397/30.08.22г. като допълнение към Заповед № РД-01-10-350/08.08.22г. на Кмета на Община Сапарева баня за образуване на избирателни секции на територията на община Сапарева баня за предстоящите избори на 02.10.2022 г.

Заповед № РД-01-10-397/30.08.22г. като допълнение към Заповед № РД-01-10-350/08.08.22г. на Кмета на Община Сапарева баня за образуване на избирателни секции на територията на община Сапарева баня за предстоящите избори на 02.10.2022 г.

ГРАФИК НА МАШИНАТА ЗА ДЕМОНСТРАЦИОННО ГЛАСУВАНЕ В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 02 ОКТОМВРИ 2022г.

 ГРАФИК  НА МАШИНАТА ЗА ДЕМОНСТРАЦИОННО ГЛАСУВАНЕ В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 02 ОКТОМВРИ 2022г.

Заповед № РД-01-10-450 на Кмета на Община Сапарева баня за образуване на подвижна избирателна секция на територията на община Сапарева баня, за предстоящите избори на 02 октомври 2022 година.

Заповед № РД-01-10-450 на Кмета на Община Сапарева баня за образуване на подвижна избирателна секция на територията на община Сапарева баня, за предстоящите избори на 02 октомври 2022 година.

Заличени списъци на лица за предстоящите избори на 02 октомври 2022 година

Заличени списъци на лица за предстоящите избори на 02 октомври 2022 година