ИзбориПринтирай

Предварителни списъци за избори на 11.07.2021 година

Списъка можете да намерите в прикачения файл.

Заповед №РД-08-278-01.06.2021г.

Вижте прикачения файл.

Заповед №РД-08-329 от 29.06.2021г.

Заповедта е като прикачен файл.

Заповед №РД-08-328 от 29.06.2021г.

Заповедта е качена като прикачен файл.