ИзбориПринтирай

Предварителни списъци за избори на 11.07.2021 година

Списъка можете да намерите в прикачения файл.

Заповед №РД-08-278-01.06.2021г.

Вижте прикачения файл.

Заповед №РД-08-329 от 29.06.2021г.

Заповедта е като прикачен файл.

Заповед №РД-08-328 от 29.06.2021г.

Заповедта е качена като прикачен файл.

Заповед - РД-08-480 от 23.09.2021 година

заповедта можете да видите като прикачен файл.

Заповед РД-08-493 от 28.09.2021г.

Заповедта можете да видите като прикачен файл.

Предварителни списъци за избори на 14.11.2021 година

Списъка можете да видите в прикачен файл.

ЗАЯВЛЕНИЯ!!!

Заявленията са в прикачен файл.

Заповед №РД-08-513 от 05.10.2021г. гр.Сапарева баня

Заповедта е качена като прикачен файл.

СЪОБЩЕНИЕ !!!

Община Сапарева баня уведомява гражданите . че подаването на заявления за гласуването на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия, ще се осъществява  по сл. начин:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до кмета на общината или от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя в деловодството на общината или

-чрез  електронната поща на община Сапарева баня: sap_oba@abv.bg

Предоставяме образец на заявление за попълване от гражданите , като прикачен файл.

Заповед No-08-563 от 04.11.2021г, гр.Сапарева баня

Заповедта е качена като прикачен файл.