ИзбориПринтирай

ЗАПОВЕД №РД-01-10-160 от 15.04.2024г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Сапарева баня

ЗАПОВЕД №РД-01-10-160 от 15.04.2024г. за образуване на избирателни секции на територията на Община Сапарева баня

Предварителни списъци за провеждане на парламентарни и европейски избори на 09.06.2024 година

Предварителни списъци за избори на 09.06.2024 година.

СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НА 30.04.2024г.(ВТОРНИК) ОТ 13:00 ЧАСА

 КОНСУЛТАЦИИ С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ОТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НА 30.04.2024г.(ВТОРНИК) ОТ 13:00 ЧАСА В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА СФОРМИРАНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК И СЪСТАВА НА ПСИК

Предварителни списъци за избори на 11.07.2021 година

Списъка можете да намерите в прикачения файл.

Заповед №РД-08-278-01.06.2021г.

Вижте прикачения файл.

Заповед №РД-08-329 от 29.06.2021г.

Заповедта е като прикачен файл.

Заповед №РД-08-328 от 29.06.2021г.

Заповедта е качена като прикачен файл.

Заповед - РД-08-480 от 23.09.2021 година

заповедта можете да видите като прикачен файл.

Заповед РД-08-493 от 28.09.2021г.

Заповедта можете да видите като прикачен файл.

Предварителни списъци за избори на 14.11.2021 година

Списъка можете да видите в прикачен файл.

ЗАЯВЛЕНИЯ!!!

Заявленията са в прикачен файл.

Заповед №РД-08-513 от 05.10.2021г. гр.Сапарева баня

Заповедта е качена като прикачен файл.

СЪОБЩЕНИЕ !!!

Община Сапарева баня уведомява гражданите . че подаването на заявления за гласуването на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия, ще се осъществява  по сл. начин:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено до кмета на общината или от пълномощник с пълномощно в свободен текст, без да е необходима нотариална заверка на подписа на заявителя в деловодството на общината или

-чрез  електронната поща на община Сапарева баня: sap_oba@abv.bg

Предоставяме образец на заявление за попълване от гражданите , като прикачен файл.

Заповед No-08-563 от 04.11.2021г, гр.Сапарева баня

Заповедта е качена като прикачен файл. 

Заповед №РД-01-10-350/08.08.2022 г. на Кмета на Община Сапарева баня за образуване на избирателни секции на територията на община Сапарева баня за насрочените избори на 02.10.2022 г.

Заповед №РД-01-10-350/08.08.2022 г. на Кмета на Община Сапарева баня за образиване на избирателни секции на територията на община  Сапарева баня за насрочените избори на 02.10.2022 г.

Заповед РД-01-10-364 от 16.08.2022 г. на кмета на Община Сапарева баня за определяне на места за обявяване на предварителни избирателени списъци на територията на община Сапарева баня

Заповед РД-01-10-364 от 16.08.2022 г. на кмета на Община Сапарева баня за определяне на места за обявяване на предварителни избирателени списъци  на територията на община Сапарева баня за прожедане на изборите за определяне на народни представители за Народно събрание на 02.10.2022 г.

Съобщение: симулатор за електронно гласуване за изборите на 02.10.2022 г.

Симулатор за електронно гласуване за изборите на 02.10.2022 г. 

https://www.cik.bg/suemg_02.10.2022/

Предварителни избирателен списък (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)

 ИЗБОРЕН РАЙОН № 10 - КЮСТЕНДИЛСКИ

         ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

         НАСЕЛЕНО МЯСТО .................          КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 006

 

         адрес на избирателната секция ............................................

Заповед РД-01-10-391 от 25.08.2022 г. за определяне на места за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали от кандидатите, партиитея коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания за предстоящите избори на 02.

Заповед РД-01-10-391 от 25.08.2022 г.  за определяне на места за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали от кандидатите, партиитея коалициите  и инициативните комитети  по време на предизборната кампания за предстоящите избори на 02.10.2022г.

Предварителни избирателни списъци (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г. (по чл. 42, ал. 1 ИК)

 ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

                                            (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

                  за произвеждане на избори за народни представители на 2 октомври 2022 г.

                                          (по чл. 42, ал. 1 ИК)


         ИЗБОРЕН РАЙОН № 10 - КЮСТЕНДИЛСКИ

         ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ

 

         НАСЕЛЕНО МЯСТО С.САПАРЕВО                 КМЕТСТВО ....................... СЕКЦИЯ № 001


Заповед № РД-01-10-397/30.08.22г. като допълнение към Заповед № РД-01-10-350/08.08.22г. на Кмета на Община Сапарева баня за образуване на избирателни секции на територията на община Сапарева баня за предстоящите избори на 02.10.2022 г.

Заповед № РД-01-10-397/30.08.22г. като допълнение към Заповед № РД-01-10-350/08.08.22г. на Кмета на Община Сапарева баня за образуване на избирателни секции на територията на община Сапарева баня за предстоящите избори на 02.10.2022 г.

ГРАФИК НА МАШИНАТА ЗА ДЕМОНСТРАЦИОННО ГЛАСУВАНЕ В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 02 ОКТОМВРИ 2022г.

 ГРАФИК  НА МАШИНАТА ЗА ДЕМОНСТРАЦИОННО ГЛАСУВАНЕ В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА ПРЕДСТОЯЩИТЕ ИЗБОРИ НА 02 ОКТОМВРИ 2022г.

Заповед № РД-01-10-450 на Кмета на Община Сапарева баня за образуване на подвижна избирателна секция на територията на община Сапарева баня, за предстоящите избори на 02 октомври 2022 година.

Заповед № РД-01-10-450 на Кмета на Община Сапарева баня за образуване на подвижна избирателна секция на територията на община Сапарева баня, за предстоящите избори на 02 октомври 2022 година.

Заличени списъци на лица за предстоящите избори на 02 октомври 2022 година

Заличени списъци на лица за предстоящите избори на 02 октомври 2022 година

Заповед №РД-01-10-111/08.02.2023г. за образуване на девет избирателни секции на територията на община Сапарева баня за провеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 2 април 2023г.

 

На основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.8, ал.2, ал.4, ал.6 и ал.8 от Изборен кодекс, предвид издаден Указ № 28 от 31.01.2023г.(обн., ДВ, бр. 11 от 02.02. 2023г.) на Президентът на Република България за насрочване на изборите за Народно събрание и прилагането на т.2 от Решение №1599-НС/ 07.02.2023г. на ЦИК, относно единната номерация на избирателните секции в страната за изборите за народни представители на 2 април 2023г.

 

Заповед №РД-01-10-119 от 08.02.23г. на кмета на Община Сапарева баня за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци на територията на общината за предстоящите избори на 2 април 2023г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 41, ал.З от Изборен кодекс, предвид спазването на изискванията на т.2б от Хронограма за народни представители за народно събрание на 02 април 2023г. /приета с Решение № 1583 - НС от 02 февруари 2023 г, на ЦИК и във връзка с обявяването и публикуването на отпечатаните предварителни избирателни списъци в изборите за народни представители на 02 април 2023 г.

 

Предварителни избирателни списъци за предстоящите парламентарни избори на 2 април 2023г.

Предварителни избирателни списъци за предстоящите парламентарни избори на 2 април 2023г.

Заповед №РД-01-10-156 от 24.02.2023г. на кмета на Община Сапарева баня за определяне на избирателна секция № 10 41 00 006 , намираща се в гр. Сапарева баня, СУ “Христо Ботев”, ул. “Княз Борис” №3 за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруд

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл.18, ал.1 от Изборен кодекс и Решение №1701-НС от 23.02.2023г. на ЦИК за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването в изборите за народни представители, насрочени на 02 април 2023 г.

 

Заповед № РД-01-10-157/24.02.2023 на кмета на Община Сапарева баня за определяне на следните места за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кам

 

На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.183, ал.З от Изборен Кодекс и Решение №1695-НС от 22.02.2023г. на ЦИК за условията и реда за провеждане на предизборна кампания в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

Заличени списъци на лица за предстоящите избори на 02 април 2023 година

Заличени списъци на лица за предстоящите избори на 02 април 2023 година

Покана във връзка с провеждането на избори за народни представители на 02 април 2023г., обучението на членовете на СИК на територията на община Сапарева баня ще се проведе на 30 март 2023г. /четвъртък/ от 16:00 часа в "малкия салон" на читалище "Просвете

Обучението на членовете на СИК на територията на община Сапарева баня ще се проведе на 30 март 2023г. /четвъртък/  от 16:00 часа в "малкия салон" на читалище "Просветен лъч"- гр. Сапарева баня 

Съобщение от Калин Гелев- кмет на Община Сапарева баня за провеждане на консултации с ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то НС на 10.08.2023г. /четвъртък/ от 16:00 часа

Съобщение от Калин Гелев- кмет на Община Сапарева баня за провеждане на консултации с ръководствата на парламентарно представените партии и коалиции в 49-то НС на 10.08.2023г. /четвъртък/ от 16:00 часа

Заповед № РД-01-10-503 от 11.08.2023г. за образуване на девет избирателни секции на територията на община Сапарева баня за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г.

Заповед № РД-01-10-503 от 11.08.2023г. за образуване на девет избирателни секции на територията на община Сапарева баня за провеждане на избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023г

Заповед № РД-01-10-552/08.09.2023г. за осигуряване и определяне на помещение за работа с оборудвани работни маси и необходими материали за работан на Общинска избирателна комисия за предсотящите местни избори на 29.10.2023г.

Заседателната зала на Общински съвет гр. Сапарева баня, находища се на третия етаж в административната сграда, с административен адрес: гр Сапарева баня , ул. "Германея" №1 за помещение, което да ползва ОИК в община Сапарева баня при
провеждането на избори за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Предварителни избирателни списъци за престоящи избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023

Предварителни избирателни списъци за престоящи избори за общински съветници и кметове на 29.10.2023

Заповед №РД-01-10-554 от 11.09.2023г. за определяне на местата за обявяване на предварителните избирателни списъци за изборите на общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

Ha основание чл.44, ал.2 or ЗМСМА и във връчка с чл. 41, ал.З or Изборния кодекс, предвид спазването на изискванията на т. 18 от Xронограма за изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023г. /приета с Решение № 1951 - МИ or 03 август 2023 г. на ЦИК и във връзка с обявяването и публикуването на отпечатаните предварителни избирателни списъци в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.


СЪОБЩЕНИЕ ОТ КМЕТЪТ НА ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ ЗА ПРОВЕДЕ КОНСУЛТАЦИИ С РЪКОВОДСТВАТА НА ПАРЛАМЕНТАРНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ В 49-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ НА 21.09.2023 ГОД. (ЧЕТВЪРТЪК) ОТ 16:00 ЧАСА

В МАЛКИЯ САЛОН НА ЧИТАЛИЩЕ „ПРОСВЕТЕН ЛЪЧ-1905“ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ СЪСТАВИТЕ НА СИК И СФОРМИРАНЕ НА ПСИК В ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ, ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 29 ОКТОМВРИ 2023 ГОД. 

Заповед №РД-01-10-589 от 25.09.2023г. на кмета на община Сапарева баня за определяне на места за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали от кандидати, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания

от 29.09.2023г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24:00 часа на 27.10.2023г. в изборите за общински съветници и кметове на 29.10.2023г. на територията на община Сапарева баня.

Заповед №РД-01-10-603 от 03.10.2023г. за допълване на Заповед № РД-01-10-503 от 11.08.2023г. на избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвиждането на територията на община Сапарева баня за провеждане на из

допълване на Заповед № РД-01-10-503 от 11.08.2023г. за образуване на избирателни секции на територията на община сапарева баня за предстоящите местни избори на 29.10.2023г.

Заповед №РД-01-10-633 от 17.10.2023г. на кмета на община Сапарева баня за образуване на една подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Сапарева баня за предстоящите избори за общински съветници и к

Заповед №РД-01-10-633 от 17.10.2023г. на кмета на община Сапарева баня за образуване на една подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на община Сапарева баня за предстоящите избори за общински съветници и кметове на населени места на 29.10.2023г.

Списъци на заличените лица от избирателните списъци за предстоящите избори на 29.10.2023г. за общински съветници и кметове на населине места

Списъци на заличените лица от избирателните списъци за предстоящите избори на 29.10.2023г. за общински съветници и кметове на населине места

МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас на предстоящите местни избори на 29.10.2023г.

МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас на предстоящите местни избори на 29.10.2023г.

Списъци на заличените лица от избирателните списъци за предстоящите избори на 05.11.2023г. за II-ри тур на кметове на населине места.

Списъци на заличените лица от избирателните списъци за предстоящите избори на 05.11.2023г. за II-ри тур на кметове на населине места.

Централната избирателна комисия /ЦИК/ е разработила разяснителни информационни материали по повод предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Информационните материали разясняват правата и задълженията на гражданите, срокове, уседналост, адресна регистрация и други, свързани с гласуването за двата вида избори.

Заповед № РД-01-10-225 от 10.05.2024 г. на кмета на община Сапарева баня за определяне на местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната камп

местата за поставяне на плакати, обръщения и други агитационни материали от кандидатите, партиите, коалициите и инициативните комитети по време на предизборната кампания от 10 май 2024 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 07 юни 2024 г. 

Заповед № РД-01-10-241 от 22.05.2024 г., с която се допълва Заповед № РД-01-10-160 от 10.05.2024 г. на кмета на община Сапарева баня за определяне на избирателна секция № 10 41 00 006, намираща се в СУ

Определям избирателна секция № 10 41 00 006 , намираща се в СУ “Христо Ботев”, ул. “Княз Борис” №3 , гр. Сапарева баня за гласуване на избиратели с увредено .зрение или със затруднения в придвижването, при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024г.


Във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители насрочени на 9 юни 2024г. обучението на членовете на СИК на територията на Община Сапарева баня ще се проведе на 6 юни /четвъртък/ от

Във връзка с провеждането на избори за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители насрочени на 9 юни 2024г. обучението на членовете на СИК на територията на Община Сапарева баня ще се проведе на 6 юни /четвъртък/ от 16.00 часа в Малкия салон на читалище „Просветен лъч" - гр. Сапарева баня

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители насрочени на 9 юни 2024г.

Списъци на заличените лица от избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители насрочени на 9 юни 2024г.

Заповед №РД-01-10-251 от 29.05.2024 г. на кмета на община Сапарева баня за определяне на една подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на Община Сапарева баня, в изборите за членове на Европейския парламент

Определяне на една подвижна избирателна секция за гласуване на избиратели с трайни увреждания на територията на Община Сапарева баня, в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024г.