Технически услуги > Протоколи от заседание на експертен съвет по Устройство на териториятаПринтирай

Протокол №4 от 28.06.2022г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №4 от 28.06.2022г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №5 от 30.08.2022г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №5 от 30.08.2022г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №1 от 24.01.2023г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №1 от 24.01.2023г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №2 от 28.03.2023г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №2 от 28.03.2023г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №3 от 30.05.2023г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №3 от 30.05.2023г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №5 от 29.08.2023г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №5 от 29.08.2023г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №6 от 26.09.2023г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №6 от 26.09.2023г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №4 от 25.07.2023г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №4 от 25.07.2023г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №7 от 12.12.2023г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №7 от 12.12.2023г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №3 от 25.06.2024г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня

Протокол №3 от 25.06.2024г. от заседание на Общински експертен съвет по устройство на територияна при Община Сапарева баня