Технически услуги > Регистър на решенията и заповедите за допускане на ПУППринтирай

Регистър на решения и заповеди за допускане на ПУП за 2019 година

Информацията е достъпна в табличен вид.

Регистър на решения и заповеди за допускане на ПУП за 2020 година

Информацията е достъпна в табличен вид.

Регистър на разрешенията и заповеди за допускане на ПУП 2021 година

Информацията е достъпна в табличен вид.

Актуален регистър на разрешенията и заповеди за допускане на ПУП 2021 година

Актуален регистър на разрешенията и заповеди за допускане на ПУП 2021 година

Актуален регистър на разрешенията и заповеди за допускане на ПУП 2022 година

Актуален регистър на разрешенията и заповеди за допускане на ПУП 2022 година.