Технически услуги > Регистър на издадени разрешения за строежПринтирай

Регистър на издадени разрешения за строеж - 2019 година

Информацията е достъпна в табличен вид.

Регистър на издадени разрешения за строеж - 2020 година

Информацията е достъпна в табличен вид.

Регистър на издадени разрешения за строеж-2021 година

Информацията е достъпна в табличен вид.