Технически услуги > Регистър на издадени разрешения за строежПринтирай

Регистър на издадени разрешения за строеж - 2019 година

Информацията е достъпна в табличен вид.

Регистър на издадени разрешения за строеж - 2020 година

Информацията е достъпна в табличен вид.

Регистър на издадени разрешения за строеж-2021 година

Информацията е достъпна в табличен вид.

Регистър на заверени технически паспорти от 2019 до 2022 година включетелно

Регистър на заверени технически паспорти от 2019 до 2022 година включетелно

Регистър на издадени разрешения за строеж 2021 година

Регистър на издадени разрешения за строеж 2021 година

Регистър на издадени разрешенията за строеж 2022г.

Регистър на издадени разрешенията за строеж 2022г.