НовиниПринтирай

Съобщение относно забрана за тютюнопушенето и паленето на огън на територията на община Сапарева баня

Общинска администрация гр. Сапарева баня уведомява всички граждани, че на територията на общината е забранено:


 1.Тютюнопушенето и паленето на открит огън в района на площадките и складовете за зърно, изгарянето на слама, стърнища, суха трева по слогове, крайпътни ивици и др.

2.Паленето на огън и извършването на огневи работи в близост до горски насаждения - най-малко на 100 метра, както и в самите гори извън разрешените за това места.

Ползвателят на земеделска земя, на която е извършено изгаряне на стърнища и други растителни остатъци, както и лицата, които са нарушили забраната подлежат на санкциониране с глоба в размер от 1500 до 6000 лв, съгласно Закона за опазване на земеделските земи.

 

Общинска администрация

гр. Сапарева баня